CAT พัฒนาโครงข่ายดาวเทียม สร้างสังคมการเรียนรู้สู่คนไทย

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ผู้นำด้านบริการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ได้พัฒนาโครงข่ายดาวเทียม CAT DTH Network พร้อมรองรับการส่งช่องรายการโทรทัศน์แบบ Full HD ด้วยมาตรฐาน MPEG-4, DVB-S2 เป็นรายแรกของประเทศไทย ให้บริการได้ทั้งระบบ C-Band และ Ku-Band ด้วยดาวเทียมที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ CAT ได้ร่วมมือกับ บริษัท เน็ก สเต็ป จำกัด พัฒนาแพลตฟอร์ม Freeview HD สร้างสังคมการเรียนรู้สู่คนไทย ด้วยช่องรายการคุณภาพและสาระความรู้แบบ Full HD  เพื่อให้คนไทยทุกระดับชั้นมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารความรู้และเปิดโลกทัศน์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในชนบทห่างไกลให้ดียิ่งขึ้น

 

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย CAT  เปิดเผยว่า  “จากการพัฒนาโครงข่ายดาวเทียม CAT DTH Network ไปสู่มาตรฐาน DVB-S2 ทำให้เราสามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมรองรับผู้ผลิตรายการ และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ให้สามารถผลิตและเผยแพร่คอนเทนท์ในระดับ Full HD ด้วยต้นทุนค่าเช่าช่องสัญญาณที่ลดลง     

สำหรับความร่วมมือกับ บริษัท เน็ก สเต็ป จำกัด ได้รวบรวมช่องรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพจากหลากหลายแพลตฟอร์ม  ทั้งแบบฟรีทูแอร์ และเพย์ทีวี มาอยู่บนแพลตฟอร์ม Freeview HD โดยได้มีการคัดสรรรายการคุณภาพทั้งเนื้อหาสาระและคุณภาพการผลิตระดับ Full HD   ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมผ่านเครื่องรับสัญญาณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือน จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรายการคุณภาพและสาระความรู้ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันของคนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ซึ่งจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป”

Share this Article: