Bosch เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดประชุมแบบดิจิตอลรุ่น CCS 1000 D

แนะนำระบบชุดประชุม CCS 1000 D แบบดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Bosch ที่สามารถบันทึกการประชุมในตัว จับภาพผู้ประชุมอัตโนมัติ ป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งรองรับการบริหารจัดการผ่าน iPad หรือแท็บเล็ตได้

บริษัท  โรเบิร์ต  บ๊อช  จำกัด โดยฝ่ายผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายชุดประชุม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบชุดประชุม CCS 1000 D แบบดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถบันทึกการประชุมในตัว จับภาพผู้ประชุมอัตโนมัติ ป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งรองรับการบริหารจัดการผ่าน iPad หรือแท็บเล็ตได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ โทร. 02 410 8288 อีเมล patararungroj@yahoo.com

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกระบบรักษาความปลอดภัย
จิตสุภา มะโนทัย
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด

อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงเทพฯ 10500
โทร    +66 2 639 3164
แฟกซ์ +66 2 631 2030
info.security@th.bosch.com
www.th.boschsecurity.com
    

Share this Article: