Bosch ประชุมผู้แทนจำหน่ายระบบรักษาความปลอดภัย บ๊อช 2015

BOSCH Security System ได้จัดงานประชุมด้านความปลอดภัยประจำปี 2015 เพื่อให้ Partner ได้เข้ารับฟังและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมในงานนี้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ได้จัดประชุมตัวแทนจำหน่ายในปี 2558 ที่โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมงานและได้มอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับู้แทนจำหน่าย โดยผู้บริหารระดับสูงจาก 6 บริษัท 

บุคคลในภาพ(เริ่มจากด้านซ้าย) : มร. คาห์ ซีอ็อง อง ผู้จัดการทั่วไป, มร. วิลเฟรด
สตีแมน รองประธานสำนักงานขายประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, ผู้บริหารจาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์, บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด,
บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เค เอ็น ซีสเต็ม อินทีเกรเตอร์ จำกัด, บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้

ซีสเต็ม จำกัด และ มร. โจเซฟ โหงว ฮง กรรมการผู้จัดการบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด

Share this Article: