Blue Coat Security Analytics Platform วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและตรวจสอบภัยคุกคาม

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากบลูโค้ท ที่จะมายกระดับ Security ให้กับ Networking ในองค์กรของท่าน ช่วยปกป้องจากภัยคุกคามและวางใจได้แน่นอน

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บลูโค้ท (BLUE COAT) แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่  “บลูโค้ท ซีเคียวริตี้ อนาลิติกส์ แพลทฟอร์ม”  (BLUE COAT SECURITY ANALYTICS PLATFORM)  ซึ่งทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพสูงในการรวมเอาความสามารถในการมองเห็นภัยคุกคามอย่างเต็มรูปแบบ (Full Security Visibility), การวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัย (Security Analytics) รวมถึงความฉลาดในการตรวจสอบภัยคุกคามแบบ Real-time อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงจากการถูกโจมตีที่เกิดขึ้นในระบบ รวมทั้งสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาที่เกิดจากภัยคุกคามที่แท้จริง (Root Cause) และจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด โทรศัพท์ 02-274-0984 หรือเว็บไซต์ www.nforcesecure.com

Share this Article: