ATCI นำทัพซอฟต์แวร์ไทย ร่วมแข่ง APICTA 2016 ที่ไต้หวัน

TICTA ส่งความหวังไทย 20 ทีม เข้าชิงชัย APICTA เวทีซอฟต์แวร์เศรษฐกิจระดับเอเชียแปซิฟิก ชี้เอสเอ็มอีต้องมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์รับมือระบบเอไอ

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กล่าวว่า “โครงการ THAILAND ICT AWARDS (TICTA) เป็นโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ขึ้น โครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ รวมถึงนิสิต นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การนำผลงานร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards มีผลให้เกิดผลงานซอฟต์แวร์ที่หลากหลายและสามารถนำไปเผยแพร่แก่กลุ่มผู้ใช้ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น”

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า กล่าวว่า โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติประจำปี 2559 หรือ ไทยแลนด์ ไอซีที อวอร์ด (TICTA : Thailand ICT Awards ) ได้เริ่มจัดประกวดตั้งแต่ช่วง มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา และตอนนี้ได้ผู้ชนะ 20 ทีม เข้าร่วมประกวดในเวทีซอฟต์แวร์ Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงไทเป ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 2-5 ธ.ค.2559 โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวด 250 ผลงาน จาก 16 เขตเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ มองว่าโครงการนี้ ส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแท้จริง การขยายตัวและเชื่อมโยงทางธุรกิจ นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงจัดการประกวดกันต่อเนื่องทุกปี

วรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งชาติ กล่าวว่า แน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบจากเทรนด์ของดิจิทัล ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหลายภาคส่วนเตรียมพี้อมเพื่อรับมือ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การค้าปลีก ท่องเที่ยว และเมื่อมองในกลุ่มของรายย่อย อย่างกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีนั้น มองว่าใน 5-10 ปีข้างหน้า ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้แข่งขันกันในอนาคตได้ ซึ่งระบบซอฟต์แวร์จะเปลี่ยนไปเป็นแบบเอไอมากขึ้น (AI) ดังนั้นบุคลากรจะต้องพร้อมที่จะรับมือ ซึ่งการพัฒนาคนต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้

สำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 20 ทีม เพื่อไปประกวด APICTA นั้น ประกอบด้วย 17 หมวดหมู่ อาทิ ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสาร ,โครงการของหน่วยงานรัฐ ,ด้านการเงิน การธนาคารและการลงทุน ,ด้านอุตสาหกรรม ,ด้านท่องเที่ยวและการโรงแรม ,ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ,ด้านทูลส์ อินฟาสตรัคเจอร์ แอปพลิเคชั่น ,ซอฟต์แวร์พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาโดยระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เป็นต้น

Share this Article:

ADVERTISMENT