AT&T เผย AirGig กำลังพัฒนาระบบส่งสัญญาณเน็ต Multi Gigabit ผ่านสายไฟฟ้า

AT&T ผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคมรายใหญ่ ของสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา ระบบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายระดับความเร็วหลายกิกะบิต (Multi-Gigabit) โดยอาศัยสายไฟฟ้าเป็นผู้ช่วย (Guide)...

 

 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีดังกล่าว อยู่ระหว่างการทดสอบและยังไม่มีการให้บริการในเชิงพาณิชย์จริงในปัจจุบัน

 

โครงการ AirGig จาก AT&T Labs ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมาว่า บริษัท สามารถใช้ประประโยชน์จากสายส่งไฟฟ้า (Power Lines) ในการช่วยรับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคนิคที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อน โดยสัญญาณไร้สายที่เรียกว่า Millimeter Wave Signal ที่ย่านความถี่สูงกว่า 30 GHz จะถูกส่งผ่าน  Plastic Antenna ที่มีการติดตั้งบนหัวเสาไฟฟ้า ผ่านไปยัง Plastic Antenna บนหัวเสาอีกต้น โดยอาศัยสายส่งไฟฟ้าเป็นเพียงผู้ช่วย (Guide) โดยไม่มีการส่งสัญญาณในตัวสายไฟฟ้า หรืออาศัยสายไฟฟ้าเป็น antenna ด้วยเช่นกัน

 

ซึ่งจากการสอบถามถึงเทคนิคการรับส่งดังกล่าว ทาง AT&T ได้เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ทำการทดลองและทดสอบด้วยหลายวิธี ทั้งแบบการส่งสัญญาณ Modulated แบบไร้สาย ไปรอบๆ หรือส่งแบบใกล้ๆ สายส่งไฟฟ้าแรงดันปานกลาง(around or near medium-voltage power lines)

 

หมายเหตุ : ในสหรัฐอเมริกา แรงดันไฟฟ้า Medium Voltage อยู่ที่ประมาณ 7.2, 12.47, 25 KV ส่วนในไทยอยู่ที่ 11/22 KV

 

“จริงๆ แล้ว ตัวสายส่งไฟฟ้าเองไม่ได้ช่วยในการเดินทางของสัญญาณ หากแค่เพียงเป็นผู้ช่วย” เจ้าหน้าที่ AT&T ให้สัมภาษณ์  ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามกลับไปว่าให้อธิบายเพิ่มเติมคำว่าผู้ช่วย แต่ไม่ได้รับคำตอบเช่นกัน

 

 

อ้างอิงจาก

http://arstechnica.com/information-technology/2016/09/atts-airgig-uses-power-lines-for-multi-gigabit-wireless-broadband/

 

Share this Article: