Adobe Summit 2015 มุ่งพัฒนา Mobile Service Solution ครบวงจร

อะโดบี ปรับปรุง “โมบายล์มาร์เก็ตติ้ง” และพัฒนา “โมบายล์แอพฯ” ครั้งใหญ่ จับมือกับผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นชั้นนำหลายราย สร้างกระบวนการใหม่ในการพัฒนาและบริหารจัดการโมบายล์แอพฯ “แบบครบวงจร”

ในงาน Adobe Summit ซึ่งเป็นงานสัมมนาประจำปีด้าน Digital Marketing ของอะโดบีที่จัดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทอะโดบี ประกาศการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ด้าน โมบายล์เซอร์วิสของอะโดบีที่ได้รวมเอา framework สำหรับการพัฒนาและจัดการโมบายล์แอพฯ ไว้อย่างครบวงจร โดยโมบายล์เซอร์วิสของอะโดบีในที่นี้เป็นหนึ่งใน Core Service ของ Adobe Marketing Cloud ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ lifecycle ของโมบายล์แอพฯ ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโมบายล์แอพฯการสร้างฐานผู้ใช้งานใหม่ๆ ให้แก่ โมบายล์แอพฯ, ระบบวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้งานโมบายล์แอพฯ และการสร้างความผูกพันกับผู้ใช้งานของโมบายล์แอพฯ 

Framework ของ โมบายล์แอพฯในโมบายล์เซอร์วิสของอะโดบีนี้ จะรวบรวมเอาเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงโมบายล์แอพฯ จาก Adobe Marketing Cloud เอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Adobe Experience Manager Apps, AdobePhoneGap Enteprise, Adobe Analytics - Mobile Apps และ Adobe Target ในขณะเดียวกันการทำงานร่วมกันกับเครื่องมือสำหรับการพัฒนาและจัดการโมบายล์แอพฯ จากพาร์ทเนอร์ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการ lifecycle ของโมบายล์แอพฯ เป็นไปได้อย่างยืดหยุ่นและครบวงจรสูงสุด ดังนี้:

  • การพัฒนาโมบายล์แอพฯ: ด้วย Adobe Experience Manager Apps และ Adobe PhoneGap Enterprise องค์กรต่างๆ จะสามารถสร้างโมบายล์แอพฯ ที่ทำงานได้บนอุปกรณ์พกพาทุกๆ แพลตฟอร์มผ่านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งได้แก่ HTML, CSS และ Javascript
  • การสร้างฐานผู้ใช้งานโมบายล์แอพฯ (User Acquisition): การเป็นพันธมิตรกันระหว่างอะโดบี กับ Fiksu ที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับ Adobe Analytics นั้น ทำให้องค์กรต่างๆ มีหนทางในการสร้างฐานผู้ใช้งานใหม่ๆ ให้กับโมบายล์แอพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยระบบจะทำการสร้างและติดตาม brand awareness ผ่านทางสื่อโฆษณา, การค้นหาโมบายล์แอพฯ, การติดตั้งโมบายล์แอพฯ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ระบบวิเคราะห์การใช้งานโมบายล์แอพฯ (App Analytics): ด้วย Adobe Analytics-Mobile Apps นักการตลาดทั้งหลายจะได้รับรู้พฤติกรรมการใช้งานโมบายล์แอพฯ จริงๆ ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นความถี่ในการเข้าใช้งานโมบายล์แอพฯ ของผู้ใช้งาน, ผู้ใช้งานเข้าใช้งานหน้าจอใดในโมบายล์แอพฯ บ้าง, ผู้ใช้งานคลิกที่ URL ใดจนนำมาสู่การดาวน์โหลด และใช้งานโมบายล์แอพฯ ได้สำเร็จ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้งานโมบายล์แอพฯ (User Engagement): การสนับสนุนการใช้งาน GPS และ iBeacons แบบ native ภายใน Adobe Analytics นี้ จะช่วยให้ผู้ใช้งานโมบายล์แอพฯ ได้รับเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่างแม่นยำทันทีที่แบรนด์เข้าถึงผู้ใช้งาน
Share this Article: