Accenture เผย 5 เทรนด์ใหม่ นำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว

เอคเซนเจอร์ เผยวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีปี 2558  มี 5 เทรนด์ที่มาแรง สะท้อนให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปสู่ยุคใหม่ในองค์กร ที่ถือเป็นตัวกลางนำเราไปสู่อนาคตของดิจิทัล ทั้งระบบนิเวศและเศรษฐกิจ

 

แนวโน้มเทคโนโลยีปี 2558 ระบุเทรนด์มาแรง 5 เทรนด์อนาคต ได้แก่

  • The Internet of Me โลกที่รู้จักและเข้าใจความต้องการของคุณ

ในปัจจุบันมี Gadget มากมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน พกพาติดตัวไปทุกที่ หรือสวมใส่กับร่างกาย  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหลายอย่างก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ รถยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะอีกหลายอย่างที่กำลังทยอยเปิดตัวสู่ตลาด  สิ่งเหล่านี้ได้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายข้อมูล เกิดการแชร์ข้อมูลที่เก็บหรือบันทึกไว้ภายในอุปกรณ์ระหว่างกันและกัน  ส่วนผู้ใช้ก็ต้องการเทคโนโลยีที่ฉลาด เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ นำข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใช้มาประมวลผลให้เกิดประโยชน์และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน  ผู้ใช้ก็ได้รับประสบการณ์ใหม่อันทันสมัยที่น่าประทับใจ  ซึ่งจะเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดในอุปกรณ์ Gadget ที่สวมใส่บนร่างกาย

  • เศรษฐกิจที่เน้นผลสัมฤทธิ์ ฮาร์ดแวร์ที่ให้ผลเลิศ

ไม่ใช่แค่การนำเสนอขายสินค้าและบริการแบบเดิมอีกแล้ว  องค์กรชั้นนำยุคใหม่ต้องแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด  ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายจะช่วยให้เราเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  เราจะได้เห็นการร่วมมือกันทางธุรกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

  • การปฏิวัติแพลตฟอร์ม การสร้างระบบนิเวศและอุตสาหกรรมใหม่

ในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งสังคมออนไลน์ สมาร์ทโฟน คลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล เชื่อมโยงกันด้วยอินเทอร์เน็ต  แพลตฟอร์มจะทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวให้องค์กรนำไปต่อยอดในการสร้าง ออกแบบ พัฒนา และนำเสนอสิ่งที่สอดรับกับความท้าทายในอุตสาหกรรม  องค์กรจะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Eco System เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และอยู่ได้อย่างมั่นคง

  • องค์กรอัจฉริยะ ข้อมูลมหาศาล + ระบบที่ฉลาดกว่าเดิม = ธุรกิจที่ดีขึ้น

ซอฟท์แวร์ถูกพัฒนาช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยการนำ Big Data ทั้งหมดที่มี จากทุกสิ่งรอบตัวเรา มาวิเคราะห์ด้วยซอฟท์แวร์อัจฉริยะ จำลองสถานการณ์และคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดในระยะอันสั้นได้ถูกต้องแม่นยำ  เกิดเป็นนวัตกรรมที่เสริมสร้างประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

  • ทีมงานพันธุ์ใหม่ ความร่วมมือระหว่างคนและเครื่องจักร

คนกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีอัจฉริยะ จะทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น สื่อสารกันได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ดึงเอาศักยภาพเด่นของทั้งคนและเครื่องจักรออกมาใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Drone ถ่ายภาพในมุมสูง, การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนคนในสถานการณ์อันตราย, การสั่งงานระยะไกลด้วยอุปกรณ์แบบสวมใส่เสมือนจริง (VR), พิมพ์แบบจำลอง 3 มิติเป็นต้นแบบก่อนผลิตจริงในโรงงาน เป็นต้น

หรือดูบทสรุปเป็นนิยามสั้น ๆ ได้จากภาพข้างล่างนี้

Share this Article: