13 ก.ย. 2563 1,226 0

ทำได้จริง...SpaceX เผยผลความเร็วเน็ตดาวเทียมเกิน 103 Mbps ค่า Ping 19 ms เตรียมปรับปรุงสถานีฐานให้รองรับเน็ต Gbpsโดยเวลาแฝงของบริการอินเทอร์เน็ตของ SpaceX อยู่ในระดับ 20 มิลลิวินาที ซึ่งเทียบเท่ากับบรอดแบนด์ภาคพื้นดิน โดยการแสดงผลในครั้งนี้เป็นข้อมูลจาก FCC ระบุว่า Starlink มีอัตราการดาวน์โหลด 102 - 103 Mbps อัตราการอัปโหลด 40 - 42 Mbps และเวลาแฝง 18 - 19 ms
ซึ่งที่ผ่านมา SpaceX เปิดเผยต่อสาธารณะว่ากลุ่มดาวเทียม Starlink สามารถทำความเร็วได้เกิน 100 Mbps ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ให้ไว้กับ FCC ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริงตัวเลขดังกล่าวยังห่างไกลจากที่ประกาศเอาไว้ว่าจะสามารถรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วระดับ Gbps เหมือนการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตบ้าน Fiber ซึ่งทาง SpaceX เร่งปรับปรุงสถานีภาคพื้นดินเพื่อให้รองรับคลื่นความถี่ที่จะสามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้น


ที่ผ่านมา SpaceX ได้เปิดตัวดาวเทียมบนวงโคจรต่ำของโลก LEO จำนวน 700 ดวงและจะเพิ่มจำนวนดาวเทียมให้มากถึง 4,425 ดวงในปี 2567 เพื่อรับส่งสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยลูกค้ากลุ่มแรกๆ ที่จะได้ใช้บริการ คือประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา


ispreview jp.techcrunch zdnet FCC