เกาหลีใต้เปิดอุปสรรค 5G ในแนวรถไฟฟ้าใต้ดินทุกเส้นทางภายในกลางปีหน้า ด้วยความเร็ว 1 Gbps

ล่าสุดประเทศเกาหลีใต้เร่งการเปิดให้บริการ 5G ทั่วประเทศ ในแนวรถไฟฟ้าใต้ดินให้เร็วที่สุดทุกสายภายในกลางปี 2564 ทั้งโครงข่าย 5G ของ SK Telecom, KT และ LG U + เพื่อให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักตามข้อตกลงทางด้านดิจิทัล


โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไอซีที และผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลข่าวสารแห่งเกาหลีใต้ ได้เข้าเยี่ยมชมรถไฟฟ้าใต้ดินในช่วงเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รถไฟฟ้าใต้ดินปิดทำการเพื่อร่วมติดตั้งโครงข่าย 5G ในระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน

ส่งผลทำให้ประชาชนสามารถใช้งาน 5G ได้อย่างราบรื่นตลอดแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน ทั้งคุณภาพในการให้บริการ อัตราการดาวน์โหลดไม่สะดุด ต้องได้มาตรฐานที่ความเร็ว 1 Gbps ตลอดเส้นทาง

ขณะนี้มีเพียง 9 เส้นทางในเขตเมืองสามารถใช้งาน 5G ได้เรียบร้อย ทั้งในเขตเมืองกวางจู, แทกู, แทจอนและปูซาน

ส่วนที่เหลือยังดำเนินการไม่เสร็จ เนื่องจากทีมงานมีเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์เพียงวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้การติดตั้งโครงข่าย 5G ให้มีประสิทธิภาพเต็มร้อยมากที่สุดต้องใช้ระยะเวลา

นอกจากนี้ความลึกเฉลี่ยมากกว่า 19 เมตร และลึกที่สุดถึง 55เมตร ทำให้ยากที่จะขนอุปกรณ์ ถึงอย่างไรจะต้องพยายามให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้เร็วและให้ได้มากที่สุด

ข้อมูล  inthenews  news.bizwatch  hankookilbo  zdnet

Share this Article: