19 ก.ค. 2563 1,274 305

กำเนิดใหม่ WiFi laser system ระบบ Internet ใต้น้ำรับส่งข้อมูลได้ทั้ง 2 ทางด้วยเลเซอร์ พร้อมลุยระบบ MINO


ทางทีมนักวิจัยได้ใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน เช่น Raspberry Pi ทำให้เป็นโมเด็ม โดยที่ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานมาตรฐานไร้สาย IEEE 802.11ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ทั่วโลกอย่างมีความเสถียร

Raspberry Pi จะทำการคำนวณสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต้นทางและอุปกรณ์ปลายทางแล้วทำการปล่อยแสงเลเซอร์ โดยอาศัยการติดตั้งอุปกรณ์กับทุ่นบนพื้นผิวของทะเลในการแปลงสัญญาณ โดยส่งข้อมูลด้วยเลเซอร์สีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งสามารถรับส่งสัญญาณได้สูงสุด 2.11Mbps ที่ระยะ 20 เมตร

โดยที่ทีมวิจัยทำให้สามารถรับส่งสัญญาณทั้งการโทรออกด้วยเสียง และ การส่งเอกสารลงไปใน Skype ซึ่งการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวก็ยังพบปัญหาอยู่บ้าง โดยตัวเทคโนโลยีเครือข่าย Aqua-Fi ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลำแสงที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำในมหาสมุทร

ทีมวิจัยกำลังสำรวจตัวเลือกในการใช้ระบบเลเซอร์สองตัวที่ใช้เลเซอร์พลังงานต่ำเพื่อกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อข้อมูลที่แข็งแกร่งอีกครั้งและปรับทิศทางใหม่หากการเชื่อมต่อล้มเหลว เช่น การใช้เทคโนโลยี MINO ในฮาร์ดแวร์เครือข่ายที่ทันสมัย

ข้อมูล  intallaght  techcrunch  jp.techcrunch kaust.edu.sa

User Avatar
Magawn
ตัวจริง.....เจาะลึกวงการโทรคมนาคมยาวนาน 15 ปี โดยเฉพาะวงการต่างประเทศ #ตัวจริงตามได้ที่เดียว ต้อง adslthailand
COMMENTS