15 ก.ค. 2563 585 111

ที่ปรึกษา 5G สหรัฐฯ ชี้คลื่นความถี่ 1300 MHz และ 1700 MHz ยังมีความสำคัญในการให้บริการใน 14 ประเทศ

ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความต้องการในการขยายคลื่นความถี่เพื่อใช้งาน 5G และการอนุญาตให้ใช้ย่านความถี่ต่ำกว่า 3 GHz ที่สามารถดำเนินการให้ทันต่อความต้องการและทำให้เกิดปริมาณการใช้งานเพียงพอต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริการใช้งานคลื่นความถี่ 3.3-3.6 GHz โดยเฉลี่ยเพียง 200 เมกะเฮิรตซ์ ในขณะเดียวกัน FCC ได้มีการประมูลการใช้งานคลื่นความถี่ 3.5-3.7 GHz ในปีนี้ ซึ่งคลื่นความถี่ Mid-band spectrum มีความสำคัญในการให้บริการ 5G

แต่หากต้องการให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นเป็น 2 เท่าต้องประสานความจุของโครงข่ายให้เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้และประเทศอื่นๆ นั้นคือการขยายคลื่นความถี่ต่ำกว่า 3 GHz หรือ 3000 MHz

สิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริการจะต้องปรับปรุง

- คลื่นที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในการใช้งานคลื่นความถี่ต่ำนั้้น คือ การที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคลื่นความถี่ 1.3 GHz และ 1.7 GHz ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลื่นความถี่ต่ำที่มีความน่าสนใจ
- สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำของโลกด้านคลื่นความถี่สูงที่มีใบอนุญาต แต่ประเทศจีนก็กำลังมองหาคลื่นความถี่สูงจำนวนมากสำหรับการใช้งาน 5G
- สหรัฐอเมริกาจะต้องหาคลื่นความถี่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะคลื่นความถี่ไม่มีใบอนุญาตให้มากถึง 3 เท่า

การศึกษาในครั้งนี้ ต้องการที่จะพิจารณาในระยะยาวเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานคลื่นความถี่ ทั้งคลื่นสเปกตรัมต่ำและแบนด์สูง ทำให้สามารถกำหนดนโยบายได้ถูกต้อง

ข้อมูล  api.ctia  api.ctia  telecomtv  dealerscope  advanced-television  fcc  cnet

User Avatar
Magawn
ตัวจริง.....เจาะลึกวงการโทรคมนาคมยาวนาน 15 ปี โดยเฉพาะวงการต่างประเทศ #ตัวจริงตามได้ที่เดียว ต้อง adslthailand
COMMENTS