China Mobile ชี้มาตรฐาน 6G ต้องรองรับความเร็วสูงสุด 1,000 Gbps แก้ปัญหา 5G ในการเคลื่อนที่ คาดปี 2573 เริ่มเห็นชัด

เป็นครั้งแรกในประเทศจีนที่มีการเผยแพร่ตัวบ่งชี้เพื่อวัดมาตรฐานของเครือข่ายการสื่อสาร 6G ต้องมีความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดถึง 1,000 Gbps และคาดการณ์ว่าโครงข่าย 6G ซึ่งเป็นโครงข่ายไร้สายต้องมีความเร็วเท่ากับเน็ตแบบมีสาย  สามารถรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นด้วยความเร็วสูง


จากรายงานของประเทศจีน Taiping Yang Shenao โดย Liu Gwang-yi หัวหน้าโครงการ 6G ที่ China Mobile ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายให้ของประเทศจีน ได้บอกถึงรายละเอียดการบ่งชี้ของโครงข่าย 6G ซึ่งใช้งานด้วยความเร็วสูง ค่าสูงสุดของเครือข่าย 6G (ดาวน์โหลด) คือ 1,000 Gbps และความเร็ว 1 Gbps เป็นความเร็วขั้นพื้นฐาน

โดยโลกจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนระหว่างโครงข่าย 5G และ 6G ที่เพิ่มความเร็วขึ้นในระดับ 100-1000 Gbps ที่สำคัญความน่าเชื่อถือจะมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใกล้เคียงกับความเร็วประจำที่

สิ่งที่สำคัญการมาของ 6G จะเป็นการแก้ไขปัญหา 5G เรื่องการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งานเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระหว่างทาง ซึ่งระบบ 6G รองรับความเร็วสูง 1,000 กม. ต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วของรถไฟฟ้าความเร็วสูงในอนาคต ความเร็วดังกล่าวจะพอๆ กับเครื่องบิน

ประสิทธิภาพของการใช้งานความถี่จะดีขึ้นกว่าเดิม 2-3 เท่า มากกว่าเครือข่าย 5G โดยโครงข่าย 6G จะเริ่มเห็นอย่างเป็นทางการในปี 2573 เป็นต้นไป

ข้อมูล  baijiahao  zdnet  m.sohu  chinaz  tieba  news.mydrivers  pumpzc  t.cj.sina  baijiahao

Share this Article: