Intelsat สั่งดาวเทียม 4 ดวงล้างคลื่น C-band เพื่อให้บริการ 5G ย่าน 3.6 GHz จำนวน 300 MHz

ล่าสุด Intelsat ผู้ให้บริการดาวเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลกได้สั่งให้ดาวเทียมที่ใช้ระบบ C-BAND ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตประกาศปรับความถี่ตามที่ FCC ของประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนด เป็นจำนวนถึง 4 ดวง ทั้ง Maxar และ Northrop Grummanซึ่งดาวเทียมดังกล่าวส่งสัญญาณภาคพื้นดินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการทั้งคู่เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมที่แสดงภาพถ่ายและการสื่อสารในระบบโทรคมนาคม

การให้บริการระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั้งหมดต้องให้บริการคลื่นเพียงจำนวน 200 MHz เท่านั้น ส่วนจำนวน 300 MHz ในคลื่นย่าน 3.6 GHz นำไปให้บริการ 5G ต่อไป

หากทาง Intelsat ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 5 ธันวาคม 2566 จะทำให้ทางบริษัทฯ ได้รับค่าชดเชยเยียวยาผลกระทบเป็นจำนวนเงิน 4.87 พันล้านดอลลาร์

ในระหว่างนี้ทาง Intelsat จะต้องเตรียมเงินสูงถึง 800 ล้านดอลลาร์โดยการระดมทุน เพื่อให้มีเพียงพอในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบกับดาวเทียมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งฝั่ง Maxar กับดาวเทียม Galaxy-31, Galaxy-32, Galaxy-35 และ Galaxy-36 และ Northrop Grumman กับดาวเทียม Galaxy-33 และ Galaxy-34 ตั้งปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่อีกด้วย

ข้อมูล  satellitetoday  telecomlead  blog.executivebiz  spaceflightnow

Share this Article: