7 ช่องการเมืองเดิมบนทีวีดาวเทียมผ่านเงื่อนไขกสท. พร้อมออนแอร์เร็วๆ นี้

7 ช่องทีวีดาวเทียมการเมืองเดิมผ่านเงื่อนไข กสท.ทั้ง เอเอสทีวี-บลูสกาย-ดีเอ็นเอ็นพร้อมออนแอร์ ส่วนอีก 4 ช่อง ยังไม่ยื่นเอกสาร ขณะที่ช่องเอเชียอัพเดตยังไม่ผ่าน รอผลพิจารณาเพิ่ม 

 

 

 

 

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กสท.วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57 ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ของผู้ประกอบกิจการทีวีดาวเทียม ซึ่งก่อนหน้านี้โดยระงับออกอากาศตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับ15 จำนวน 12 ช่อง ซึ่งภายหลังทาง คสช. ได้มีคำสั่งให้กลับมาออกอากาศได้ใหม่ภายใต้เงื่อนไขของ คสช. เมื่อวันที่ 24 ส.ค.57 ที่ผ่าน โดยล่าสุดพบว่า จากจำนวน 12 ช่องมีผู้ประกอบการมายื่นเรื่องขอใบอนุญาตใหม่แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 8 บริษัท

 

ทั้งนี้ ภายหลังการพิจารณาของที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ใบอนุญาต อายุ 1 ปี จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จำกัด ช่องรายการ ไฟว์ ชาแนล ,บริษัท บลูสกาย ชาแนล จำกัด ช่องรายการฟ้าวันใหม่ ,มูลนิธิบุญนิยม ช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมบุญนิยม ,บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด ช่องรายการนิวส์1 ,บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด ช่องรายการ พีเพิลทีวี ,บริษัท รวยทันที จำกัด ช่องรายการ พีช ทีวี และบริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ช่องรายการ 24 ทีวี หรือช่องดีเอ็นเอ็นเดิม โดยผู้ประกอบการดังกล่าวผ่านเงื่อนไขทั้งหมดแล้วสามารถออกอากาศได้ทันที ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละช่อง

 

พ.อ.นที กล่าวต่อว่า ในการพิจารณา ครั้งนี้มีเพียง 1 บริษัท ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติม แม้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นทั้งหมดแล้วก็ตาม คือ บริษัท ดีเอ็นซี นิวส์ จำกัด ช่องรายการดีเอ็นซี นิวส์ หรือช่องเอเชียอัพเดตเดิม เนื่องจากมีการเปลี่ยนนิติบุคลใหม่ ส่วนที่เหลืออีก 4 ช่องรายการนั้นยังไม่ได้มายื่นเรื่อง ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ โฟร์แชนแนล, สถานีโทรทัศน์ฮอตทีวี, สถานีโทรทัศน์เร็สคิ้ว และสถานีโทรทัศน์เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศ หรือ คปท.

 

สำหรับบริษัทที่จะผ่านเงื่อนไขได้นั้น ต้องดำเนินการ ยื่นขอใบอนุญาตใหม่ และจะต้องยกเลิกใบอนุญาตเดิม มีการปรับผังรายการใหม่ทั้งหมด ใช้ชื่อช่องรายการใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับชื่อเดิม ยืนยันการเป็นช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก แจ้งโครงข่ายโทรทัศน์ที่จะนำไปออกอากาศ และลงนามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยูกับทาง กสทช. ว่าการออกอากาศจะต้องไม่ขัดกับ ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 เรื่อง การให้ความร่วมมือต่อการปฎิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะเพื่อให้การปฎิบัติงานของคสช.เป็นไปได้ความเรียบร้อย และเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนและความเข้าใจผิด อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

 

Share this Article: