มาเลเซีย แอบแจกคลื่น 5G ย่าน 700 MHz ในราคา 2380 ล้านบาท ช่วงโควิด 19 ทั้งเร่งเปิดใช้ทั่วประเทศให้เร็วที่สุด

เป็นไปตามคาดประเทศมาเลเซีย แจกคลื่น 5G อย่างเป็นทางการ แต่เป็นลักษณะการแจกคลื่นแบบเงียบๆ โดยทางรัฐอ้างว่าประกวดราคาแบบเปิด ทาง Straights Times รายงานเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในขณะที่ยังอยู่ในสภาวะโรคระบาดโควิด 19 ภายในประเทศ ใบอนุญาตอายุ 15 ปี


ทางหน่วยงานภาครัฐได้กระจายคลื่นความถี่ที่มีมูลค่าสูงอย่างคลื่น 700 MHz เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ให้บริการโทรคมนาคม 5G ในระยะไกลได้อย่างต่อเนื่อง

Maxis, Celcom และ DiGi ได้คลื่น 700 MHz เป็นจำนวนความกว้าง 10 MHz x 2 ซึ่งแต่ละค่ายต้องชำระเงินให้กับภาครัฐเพียง 75.58 ล้านดอลลาร์ หรือ 2380 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม 27.8 ล้านริงกิตมาเลเซีย (MYR)) ในขณะที่บริษัทของรัฐที่ถือหุ้นอยู่นั้นอย่าง Telekom Malaysia ได้รับ 5 MHz x 2 และ Altel ได้รับ 5 MHz x 2 ยังได้รับความถี่ดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งทาง The Straights Times ระบุว่าเป็นบริษัทที่มีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากที่สุด 


รวมรายได้เข้ารัฐด้วยวิธีดังกล่าว จำนวนเงิน 302 ล้านดอลลาร์ หรือ 9509 ล้านบาท

คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่อย่าง MCMC ได้ลงนามคำสั่งมอบคลื่นความถี่ให้หน่วยงานเอกชนในการดำเนินการทางด้านโทรคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารเห็นชอบ

การจัดสรรคลื่นความถี่ในรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมาทางภาครัฐได้จัดสรรคลื่นความถี่โดยใช้วิธีการประมูลเป็นหลัก แต่ภาครัฐมองว่าเป็นวิธีทางที่รวดเร็วที่จะทำให้ภาครัฐสามารถวางแผนการเชื่อมต่อเครือข่ายแห่งชาติซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเร็วที่สุดโครงการดังกล่าวเป็นการระดมทุนเพื่อสร้างโครงข่ายเคเบิลทั่วประเทศ

สำหรับประเทศไทยได้รับราคาที่สูงมาก คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย (CAT, AIS, True) การประมูลสิ้นสุดลงในรอบที่ 20 จำนวนใบอนุญาต 3 ชุด (2×5 MHz) มีผู้ประมูลได้ทั้งหมด 3 ชุด ราคาสุดท้ายต่อชุดคลื่นความถี่อยู่ที่ 17,153 ล้านบาท ผลรวมในการกำหนดย่านความถี่เท่ากับ 1 ล้านบาท รวมราคาทั้งสิ้น 51,460 ล้าน แบ่งเป็น

CAT ได้ไป 2 ชุด คือ 738-748 MHz คู่กับ 793-803 MHz มีราคาสุดท้าย 34,306 ล้านบาท


AIS ได้ ไป 1 ชุด คือ 733-738 MHz คู่กับ 788-793 MHz มีราคาสุดท้าย 17,154 ล้านบาท


True ไม่ได้รับการจัดสรรชุดคลื่นความถี่

ข้อมูล  theedgemarkets  soyacincau  malaymail  thestar  asiaone  straitstimes straitstimes

Share this Article: