ขยายความถี่เต็มพิกัด สหรัฐเตรียมดึงคลื่น Wi-Fi 5.9 MHz เติมความถี่ Wi-Fi 6 เหตุ C-V2X ใช้งานกับค่ายมือถือได้

ล่าสุดประเทศสหรัฐอเมริกาเตรียมปรับตัวใหม่ในการใช้งานคลื่น Wi-Fi ทั้งย่านคลื่น 6 GHz และ ย่านคลื่นความถี่ 5.9 GHz เนื่องจากคลื่นความถี่มีความติดกันโดยเฉพาะเรื่องการปรับจูนเครือข่ายที่ผ่านมาทาง FCC เตรียมออกประกาศการเปิดให้บริการคลื่นความถี่ใหม่ 5.9 GHz ในการให้บริการ แม้ว่าเป็นวงคลื่นความถี่ขนาดเล็ก ซึ่งต้องมีการจัดสรรไม่ให้มีผลกระทบต่อคลื่น 6 GHz ช่องคลื่นความถี่ 160 MHz โดยแผนการจัดระเบียบคลื่นความถี่ มีดังต่อไปนี้

1. การให้บริการ Wi-Fi ในรูปแบบไม่มีใบอนุญาต (unlicensed) เป็นจำนวน 45 MHz (5.85-5.895 GHz)
2. การให้บริการ C-V2X ในรูปแบบไม่มีใบอนุญาต (unlicensed) เป็นจำนวน 20 MHz (5.905-5.925 GHz)
3. การให้บริการ DSRC ในรูปแบบไม่มีใบอนุญาต (unlicensed) เป็นจำนวน 10 MHz

ซึ่งคลื่นความถี่ที่หลายฝ่ายกำลังจับตามอง อยู่ที่การใช้แบนด์วิดธ์ 5.85-5.895 GHz จะยกไปเติมเต็มคลื่นความถี่ของ Wi-Fi 6 ให้คลื่น Wi-Fi 6 มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีสูงอยู่แล้ว 5.925-7.125 MHz (จำนวน 1200 MHz)

Ajit Pai ประธาน FCC ซึ่งเป็นหน่วยงานการกับกำดูแลทางโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า วิธีการดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Wi-Fi ได้ ซึ่งเหตุดังกล่าวผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียงต่างออกมาให้ความคิดเห็น


Alliance for Automotive Innovation ชี้ว่าควรยกเลิกการใช้งานคลื่นความถี่ 5.9 GHz ค่ายยานยนต์ควรศึกษาให้ชัดเจนว่าจะใช้เทคโนโลยีใด DSRC และ C-V2X แล้วค่อยจัดสรรคลื่นความถี่อีกครั้ง โดยคงการจัดสรรคลื่นความถี่ไว้ที่จำนวน 20 MHz ไว้ก่อน เฉพาะการสื่อสารรถยนต์ส่วนบุคคล ที่ผ่านมาหยุดการเทคโนโลยีเดียวกันได้หยุดการพัฒนากว่า 10 ปี ซึ่งครองคลื่นความถี่ 75 MHz

WifiForward ซึ่งเป็นตัวแทนของ Comcast, Charter Communications เห็นควรให้ยกการใช้งานงานคลื่นความถี่ 5.9 GHz ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Wi-Fi 6 เนื่องจากทุกภาคส่วนไม่สามารถรอการพัฒนาของค่ายรถยนต์ได้อีก 5 ปี ในการเลือกเทคโนโลยี ระหว่าง DSRC และ CV2X คลื่นความถี่ดังกล่าวควรที่จะยกให้ Wi-Fi 6 หรือ 5G เพื่อสนับสนุนการใช้งานในยุคต่อไป

ซึ่งจะดีกว่าหากให้ย้ายคลื่นความถี่รถยนต์ไปใช้งานกับกลุ่มรถยนต์สาธารณะ เช่น ระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ไปอยู่ในย่านความถี่ 4.9 GHz ซึ่งมีจำนวน 50 MHz

ที่ผ่านช่วงโรคระบาดโควิด 19 ลูกค้าเน็ตบ้านของ Comcast ใช้บริการ Wi-Fi เพิ่มสูงขึ้นมากกกว่า 49% ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

T-Mobile กล่าวว่าการใช้งาน 5.850-5.925 GHz สามารถใช้งานบนเครือข่ายมือถือได้ โดย C-V2X ก็ใช้งานบนเครือข่ายมือถือได้เช่นกัน แต่ควรกันความถี่บางส่วนของ 5.9 GHz สำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารระยะสั้นเฉพาะ (DSRC) เท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าผู้ใช้งานคลื่นความถี่ DSRC จะเริ่มเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่มาใช้ C-V2X

AT&T เห็นด้วยกับการจัดสรรคลื่นความถี่ 5.9 GHz จำนวน 45 MHz ไปยัง Wi-Fi 6 เพราะจะทำให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ข้อมูล fiercewireless  adslthailand  twitter.com  wififorward

Share this Article: