Globish เปิดรับครูอาสาอัพสกิลเด็กไทย 5 วิชา ยุค Social distancing ฟรี!!! ทั่วประเทศ

โกลบิช อคาเดเมีย ประกาศเปิดรับครูจิตอาสาใน 5 หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาจีน สังคมศึกษา ศิลปะ และดนตรี และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Coding) ตั้งเป้าอัพสกิลเด็กไทยต่อเนื่อง ย้ำแนวคิด “อยู่บ้าน ต้องไม่หยุดเรียนรู้” ขยายโครงการ Summer Class by Globish Kids เพิ่มถึง 30 มิถุนายน 2563

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ด้วยแนวคิดพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส ท่ามกลางวิกฤต “โควิด-19” ประกาศเปิดรับครูจิตอาสาใน 5 หมวดวิชา ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาภาษาจีน สังคมศึกษา ศิลปะ และดนตรี และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Coding) ตั้งเป้าอัพสกิลเด็กไทยต่อเนื่อง ย้ำแนวคิด “อยู่บ้าน ต้องไม่หยุดเรียนรู้” ขยายโครงการ Summer Class by Globish Kids เพิ่มถึง 30 มิถุนายน 2563 ให้สอดรับสถานศึกษาทั่วประเทศเลื่อนการเปิดภาคเรียนถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และโอกาสในการเรียนรู้สูงสุด ในช่วง Social distancing

ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า จากภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ที่กระทบต่อภาคเศรษฐกิจ และการศึกษาไปทั่วโลกมากว่า 3 เดือน ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยออกมาตรการ ล็อกดาวน์หลายพื้นที่ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อลดการแพร่ระบาด แม้ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย หลายพื้นที่เริ่มมีมาตรการปลดล็อกดาวน์ให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ แต่ในภาคด้านการศึกษานั้นยังคงคงมาตรการป้องกัน “โควิด-19” อย่างเข้มข้น โดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สถานศึกษาทั่วประเทศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จากกำหนดเดิมวันที่ 16พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีเวลายาวขึ้น ผู้ปกครองต้องมองหาช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของเด็กไม่ให้หยุดชะงัก ดังนั้น Globish จึงได้ขยายโครงการ Summer Class by Globish Kids เพิ่มไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563 

ทั้งนี้ Globish ได้พัฒนารูปแบบการเรียนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยเพิ่มขึ้นอีก 4 หมวดวิชา ให้ได้เลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ หมวดวิชาภาษาจีน สังคมศึกษา ศิลปะ และดนตรี และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Coding) พร้อมรับสมัครครูอาสาเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และตอกย้ำแนวคิด “อยู่บ้าน ต้องไม่หยุดเรียนรู้” ของโครงการฯ ในรูปแบบ Interactive Class การสอนที่มากกว่าการอัดวิดีโอ โดยเน้นการนำเสนอเนื้อหาสาระที่สนุกสนาน ซึ่งจากสถิติวิเคราะห์ผลการเรียนของ Globish พบว่าเป็นการเรียนที่ได้ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบ E-Learning ถึง 3 เท่า ขณะเดียวกันห้องเรียนออนไลน์นี้ยังสามารถรองรับเด็กนักเรียนในคอร์สได้สูงสุดถึง 1,000 คน

ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) เปิดเผยว่า โครงการ Summer Class by Globish Kids เปิดรับสมัครจากครูจิตอาสาทั่วประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือครูในสถาบันที่มีความสนใจ และชื่นชอบในการสอนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสังคมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์สมัยใหม่ขานรับยุคดิจิทัล สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกครูจิตอาสาจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่เลือกสอน จากนั้นจะมีขั้นตอน Demo Class ให้ครูผู้สอนได้ฝึกสอนในระบบการออนไลน์ เพื่อเห็นภาพสถานการณ์จริงในห้องเรียน ฝึกควบคุมเด็กในห้องเรียนจำนวนมาก และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสอนได้

“อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว ในช่วงก่อนเปิดคอร์สเรียน ตามขั้นตอนครูจิตอาสาจะต้องทำ Presentation บทเรียน สำหรับสอนวิชาดังกล่าวเพื่อนำเสนอกับโครงการ ฯ พร้อมกำหนดตารางการสอนล่วงหน้าในแต่ละสัปดาห์ โดยใน 1 คอร์ส โดยใช้เวลาในการสอนประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ต่อคอร์ส ซึ่งครูผู้สอนสามารถกำหนดคอร์ส และช่วงเวลาในการสอนได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้หลังจบโครงการ ฯ แล้ว ครูจิตอาสาทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีจิตอาสา เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต” ชื่นชีวัน กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็นครูจิตอาสาโครงการ Summer Class by Globish Kids สามารถสมัคร พร้อมส่งข้อมูลเบื้องต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3cueCS4 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และเด็ก ๆ หรือผู้ปกครองท่านไหนที่สนใจร่วมโครงการ ฯ สามารถสมัครคอร์สเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2UtLdB6

Share this Article: