นวัตกรรมล่าสุด..เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi เป็น 2 เท่าแบบ boosting ต้นทุนเพียง 5 เหรียญ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ smart surface

ล่าสุดนักวิจัยวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก แห่งมหาวิทยาลัย UC San Diego ชื่อ Manideep Dunna ได้ออกแบบ "พื้นผิวอัจฉริยะ" หรือ "smart surface" ซึ่งเป็นการปรับปรุงพื้นผนังที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ระหว่างห้องภายในบ้าน ส่งผลให้ทุกห้างภายในบ้านสามารถรับสัญญาณได้ทุกพื้นที่ ที่สำคัญคุณภาพของสัญญาณสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

โดยที่ผู้วิจัยได้เปลี่ยนผนังบ้านให้กลายเป็นภาพวาดที่สวยงาม ซึ่งกลายเป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ส่งสัญญาณระยะไกลจะผนังบ้านหนึ่งไปอีกผนังบ้านบ้านอีกฝั่ง


สามารถขยายสัญญาณ Wi-Fi จาก 30 เมตร (98 ฟุต) เป็น 45 เมตร (147 ฟุต) นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราข้อมูลในพื้นที่รับสัญญาณเป็นสองเท่า


โดยที่ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi เพิ่ม ไม่ต้องดัดแปลงอุปกรณ์การเชื่อมต่อระหว่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยีนี้ใช้ประจุพลังงานต่ำ ในการช่วยสะท้อนสัญญาณระหว่างกันเพียงเท่านั้น


ความฉลาดคือแผงวงจรพิมพ์ 10 ซม. × 30 ซม. ที่มีเสาอากาศขนาดเล็ก 48 เสา เสาอากาศเหล่านี้รวมและสะท้อนสัญญาณ WiFi ที่เข้ามาจากเราเตอร์หรือจุดเชื่อมต่อเพื่อสร้างเส้นทางใหม่ทั้งหมด ซึ่งการสตรีมข้อมูลยังคงให้ความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 เท่า

 

โดยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรับส่งสัญญาณระหว่างฮาร์ดแวร์และอัลกอริธึมที่ถูกพัฒนาให้คลื่น Wi-Fi สามารถสะท้อนกลับในผนังบ้านในเฟสเดียวกันในลักษณะ changing any -1 phases to +1, โดยเราทำการ boost the signal strength


การปรับค่าดังกล่าวเป็นการใช้ปรับค่าการใช้งานที่ไม่แพง ใช้งบเพียง 5 เหรียญเท่านั้น ซึ่งในอนาคตสามารถปรับปรุงพื้นผิวของผนังบ้านรูปแบบต่างๆซึ่งสามารถทำความเร็วได้ดียิ่งขึ้นถึง 4 เท่าข้อมูล  newsbreak  jacobsschool hackster hackster wcsng.ucsd.edu

Share this Article: