ค่ายมือถือ จี้รัฐบาลอังกฤษ แบ่งคลื่น 5G เท่ากัน ทั้ง 700 MHz และ 3.6-3.8 GHz เลื่อนประมูลหลังรับผลกระทบพิษ COVID-19

ล่าสุดผู้ประกอบการโทรคมนาคมเอาจริง ยืนข้อเสนอให้หน่วยงานที่ควบคุมข้อมูลทางโทรคมนาคมเห็นอกเห็นใจแบ่งคลื่น 5G ให้ทุกๆ ค่ายได้รับเท่ากัน และทำการยกเลิกการประมูล 5G ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ เนื่องจากเกิดสภาวะโรคระบาด COVID-19 เพื่อเกิดความยึดหยุ่นในการบริการจัดการโครงข่าย โดยยึดราคาจองเท่านั้นล่าสุดประเทศอังกฤษโดยผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง Vodafone ได้ดำเนินการขอให้หน่วยงานกำกับดูแลทางโทรคมนาคม Ofcom มอบคลื่น 5G ด้วยวิธีการพิเศษโดยไม่ต้องประมูลปลายปีนี้ โดยการแบ่งคลื่น 5G ให้แต่ละผู้ให้บริการเท่ากัน โดยให้ผู้บริการจ่ายราคาคลื่นเฉพาะราคาจองเท่านั้น เนื่องจากการเกิดพิษเศรษฐกิจครั้งใหญ่อันเป็นผลจาก COVID-19 ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถจัดหาเงินมาประมูลคลื่นความถี่ 5G ครั้งใหม่ได้ ผู้ประกอบการต้องนำเงินเหล่านี้มาดูแลรักษาโครงข่าย 5G และระบบโครงข่ายอื่นๆ


โดยคลื่น 5G รอบ 2 ที่ Ofcom กำลังดำเนินการประมูลเป็นคลื่นที่ดึงจากอุตสาหกรรมดาวเทียมและวงการวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งเป็นความถี่รวม 200 MHz โดยแบ่งช่วงคลื่น 700 MHz และ 3.6-3.8 GHz โดยราคาจองเพียง 1 พันล้านปอนด์ (a reserve price) ซึ่งในขณะนี้ทาง Ofcom ยังไม่มีความชัดเจนทางด้านการประมูลแต่อย่างใด

จากรายงานของ Telegraph ระบุว่า ทาง Vodafone ได้รายงาน Oliver Dowden เลขานุการวัฒนธรรม (Culture Secretary)​ ทางโครงข่ายต้องการคลื่นความถี่ให้เพียงพอต่อความจุของการให้บริการทางโทรคมนาคม เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนอยู่บ้านมากขึ้น

ทาง Vodafone ได้ติดต่อไปยังคู่แข่ง EE, O2 และ Three ถึงประเด็นดังกล่าว และแนะนำให้ใช้คลื่นความถี่ 5G ใหม่ ให้ทุกเจ้ากระจายเท่าๆ กัน เพื่อให้สามารถปรับปรุงความสามารถของโครงข่ายและให้สัญญาน 5G ครอบคลุมเพียงพอในการให้บริการ

ทาง Vodafone เชื่อว่า เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ "practicably impossible" ที่ประเทศอังกฤษจะดำเนินการเปิดการประมูล 5G เนื่องจากทุกคนจะมีความเสี่ยงในการดำเนินการประมูลคลื่น 5G

ที่สำคัญ รัฐยังคงสามารถเพิ่มราคาจองคลื่นที่เหมาะสมได้ ซึ่งทำให้รัฐบาลและผู้ประกอบการเกิดความมั่นใจในระบบ ที่ผ่านมาปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทั้งบริการอินเทอร์เน็ตบ้านและ 3G, 4G, 5G มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น 30% ส่วนบริการโทรออกจากอินเทอร์เน็ตด้วยเสียงยังคงเพิ่มสูงขึ้น 25% และการโทรออกจากมือถือมีปริมาณเพิ่มขึ้น 42% ซึ่งทางทีมงานและวิศวกรของ Vodafone ได้พยายามติดตั้งโครงข่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการติดตั้งโครงข่ายในสถานการณ์ที่ลำบากมากเนื่องจากสภาวะ COVID-19

ซึ่งทาง Vodafone UK ให้อินเทอร์เน็ตฟรีไม่จำกัด จำนวน 30 วัน กับผู้ใช้บริการที่กำลังจะหมดโปรแล้วเป็นจำนวน 500,000 ราย และไม่รวมกับพนักงาน NHS staff อีกจำนวน 125,000 ราย

ข้อมูล  itweb  rcrwireless  totaltele  liveatu.medie  expertreviews  newscentre.vodafone  neowin

Share this Article: