ออสเตรเลีย ไม่ติดตั้ง Fiber ท้าทดสอบ 5G Home Broadband ระยะทาง 10 กม. หวังเน็ตแรง 20 Gbps ตลอดเส้นทาง

ล่าสุดบริษัทเครือข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ (NBN) ของประเทศออสเตรเลีย ผู้ทำหน้าที่วางโครงสร้างพื้นฐานจของประเทศ ผู้ให้บริการทุกรายต้องฝาก Fiber ไว้ที่ท่อเดียวกับ NBN ตัดสินใจให้บริการอินเทอร์เน็ตบบ้าน Broadband โดยไม่ใช้สาย Fiber แต่ใช้คลื่น 5G ย่าน 26GHz และ 28GHz ในการเชื่อมต่อตรงถึงบ้านเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อดำเนินการแทน


ซึ่งการให้บริการลักษณะนี้ถือเป็นการทดสอบความสามารถของโครงข่ายจริง โดยใช้พื้นที่ 10 กิโลเมตร เปรียบเหมือนการให้บริการอินเทอร์เน็ตบบ้าน Broadband ของโครงข่าย 4G  ครอบคลุมพื้นที่สูงสุดอยู่ที่ 14 กิโลเมตรเท่านั้น

ทำให้ทาง NBN ทำการทดสอบ 5G Home Broadband เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ซึ่งได้เรียกผู้ให้บริการที่ถือครองคลื่นความถี่ 26GHz และ 28GHz มาร่วมทดสอบโครงข่ายดังกล่าว

โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งบ้านของลูกค้าต้องสามารถส่งต่อสัญญาณระหว่างบ้าน เป็นโครงข่ายระหว่างกัน 100% เน้นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชนบท

ซึ่งการรับส่งสัญญาณ 5G Home Broadband ได้มุ่งเน้นไปที่คลื่น 28 GHz ต้องรับส่งสัญญาณภาคพื้นดินที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบดาวเทียมช่วงคลื่น 28GHz เช่นกัน โดยเฉพาะ 27.5GHz ถึง 30GHz และช่วงคลื่น 26GHz ย่าน 25.1GHz ถึง 27.5GHz ต้องไม่กระทบกับหน่วยงาน Australian Communications and Media Authority (ACMA)

ซึ่งทางผู้ให้บริการ 5G Optus (ผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Singtel) กล่าวว่า หากสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ได้ลงตัว เช่น 800 MHz จะสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เร็วถึง 20 Gbps เพียงพอต่อความต้องการในตลาดอย่างแน่นอน

ข้อมูล  telcotitans  telstra  itu.int  itnews  forums.whirlpool  newsbreak  itnews  telecomtv  zdnet

Share this Article: