ปลุกผีดาวเทียมสำเร็จ MEV-1 ฟื้นซากดาวเทียม Intelsat 901 กลับมาใช้งานในรอบ 19 ปี ลดขยะบนชั้นอวกาศได้

นับเป็นเหตุการ์ที่สำคัญของโลกอีก 1 เหตุการณ์ที่ต้องบันทึกเอาไว้เนื่องจาก เป็นการนำดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานไปแล้ว ฟื้นชีวิตกลางอวกาศ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยการให้ดาวเทียมอีก 1 ดวงเข้าไปติตต่อสื่อสารโดยตรง ทำให้ดาวเทียมอีกดวงกลับมาสื่อสารได้อีกครั้ง



ล่าสุดหน่วยงานเอกชนหรือดาวเทียมเชิงพาณิชย์สองดวงเชื่อมต่อกลางวงโคจรได้สำเร็จ ทำให้ดาวเทียมอีกดวงกลับมาให้บริการเช่าความจุเพื่อขายบริการให้กับลูกค้าได้ตามปกติ นับเป็นการฟื้นชีวิตดาวเทียมกลับมาให้บริการใหม่อีกครั้ง ทำให้ลดขยะบนชั้นอวกาศได้

Joe Anderson ดำรงตำแหน่ง a vice president at Space Logistics กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เนื่องจากดาวเทียมที่กำลังจะไปช่วยเหลือนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการซ่อมแซมหรือคำนึกถึงเรื่องนี้มาก่อน ซึ่งทาง Space Logistics ได้ส่งบริษัทลูก Northrop Grumman เข้ามาดูแลภารกิจระหว่างกันในครั้งนี้

ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นภาระกิจที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยที่ดาวเทียม Mission Extension Vehicle (MEV-1) ของ Northrop Grumman เข้าไปเชื่อมระบบดาวเทียมสื่อสาร Intelsat 901 ที่มีอายุการใช้งานมายาวนานมากกว่า 19 ปี และไม่เหลือพลังงานในการเคลื่อนที่แล้ว พร้อมที่จะถูกทำลายในอนาคต นอกจากเชื่อมระบบแล้วยังเข้าไปดาวคุมดาวเทียมได้ตามคำสั่งอีกด้วย

ซึ่งทาง Intelsat ตัดสินใจในการฟื้นดาวเทียม Intelsat 901 เป็นระยะเวลา 5 ปี

ดาวเทียม MEV-1 เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2019 และใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในการยึดซากดาวเทียม Intelsat 901 ที่อยู่ในวงโคจร "สุสานอวกาศ" ให้กลับมาทำงานอีกครั้ง ดึงดาวเทียมให้อยู่ในวงโครจรที่เหมาะสม ซึ่งดาวเทียม 2 ดวงนี้จะอยู่คู่กัน เป็นระยะเวลา 5 ปี ก่อนที่จะปลดระหว่างอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดย MEV-1 จะทำการส่ง Intelsat 901 กลับไปที่อยู่ในวงโคจร "สุสานอวกาศ" อีกครั้ง

ภาระกิจครั้งนี้ถือเป็นภาระกิจในการซ่อมแซ่มดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาหลายปีให้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการประหยัดงบประมาณในการสร้างดาวเทียมดวงใหม่ในการทดแทนและลดขยะอวกาศอีกด้วย การดำเนินการดังกล่าวใช้ตัวแม่เหล็ก (Magnetic plates) ในการดึงดูด ซึ่งทำให้ดาวเทียมอีกดาวสามารถควบคุมและฟื้นฟูดาวเทียมอีกดวงได้อีกด้วย

ข้อมูล msn in.mashable Northrop Grumman theverge

Share this Article: