แรงกว่าเดิม LiFi ทำความเร็วถึง 100 Gbps แซง 5G และ Wi-Fi ลาสเวกัสหนุนให้บริการเน็ตบนเครื่องบินยันเน็ตบ้าน

ล่าสุด Laser LiFi ได้เผยผลทดสอบการใช้งานระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านหลอดไฟ ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านแสงหลอดไฟได้โดยตรง ซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงถึงระดับ 100 Gbps ในอีกไม่ช้า ความเร็วดังกล่าวเป็นการทดสอบโดยการรับอินเทอร์เน็ตผ่านแสงหลอดไฟ LED ได้โดยตรงโดยทดสอบการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านทางเพดานด้วยแสงหลอดไฟ LED ซึ่งผลสตรีมข้อมูลรับส่ง อินเทอร์เน็ตโดยรอบๆ ห้อง สามารถรับส่งสัญญาณได้ 100 Gbps สูงกว่าความเร็วอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในงาน CES โดยสามารถรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 20 Gbps ซึ่งยังเป็นความเร็วที่มากกว่า 5G หรือความเร็วที่รับส่งอินเทอร์เน็ตบ้านทั่วโลก 1 Gbps และในอนาคตจะสามารถทำความเร็วได้เกิน 100 Gbps อย่างแน่นอน

ซึ่งเทคโนโลยีนี้เหมาะสมอย่างมากกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องบิน ซึ่งเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้แสงเลเซอร์ในการเพิ่มอัตราการขึ้นลงของอินเทอร์เน็ต หลายสายการบินสนับสนุน

เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่รัฐลาสเวกัสให้การสนับสนุน เนื่องจากจะให้บริการอินเทอร์เน็ตกับประชาชน ผ่านอุปกรณ์แสงไฟฟ้าริมทางหลวง จะได้สนับสนุนการให้บริการ 5G ของรถยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคประชาชนก็ซื้ออุปกรณ์หลอดไฟฟ้าที่เชื่อมต่อการรับส่งอินเทอร์เน็ตได้

นอกจากนี้จะต้องวางแผนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการวางแผนสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านที่เดิมให้บริการเพียง Wi-Fi ก็ต้องเติมเทคโนโลยี LiFi อีกด้วย

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน เลเซอร์ LiFi ทำให้ประหยัดพลังงานในการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีความหน่วงของสัญญาณต่ำมาก ที่สำคัญทำให้ผู้ใช้งานซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ลดลง

ข้อมูล  whooptous  fox34  beebom  allaboutcircuits  theengineer  ledsmagazine  lifi  CEA_Leti  runwaygirlnetwork  truesoft

Share this Article: