ประเทศไทย เน็ตราคาถูกติดอันดับโลกลำดับ 37 อยู่ในกลุ่ม 20-40 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เฉลี่ย 6.5 บาทต่อ Mbps

ล่าสุดเว็บไซต์ Cable.co.uk ได้ตรวจสอบแพคเกจ ISP บรอดแบนด์ 3,095 คงที่จาก 206 ประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาการให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานแบบมีสายทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 37 ของโลก ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ยังประหยัดอยู่ โดยค่าบริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23.82 เหรียญดอลล่าสหรัฐ และราคาต่อความเร็วอยู่ที่ Mbps อยู่ที่ 0.22 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐตรวจดูโดยละเอียดพบว่าประเทศไทยอยู่ที่
1. อัตราการโฆษณาเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดการใช้งานอยู่ที่ Conversion rate หรืออัตรอยู่ที่ 0.03312355 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

2. ค่าบริการโดยเฉลี่ยต่อรายการการส่งเสริมการขายของการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย (fixed-line broadband package) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 719 บาทต่อเดือน หรืออยู่ที่ 23.82 เหรียญดอลล่าสหรัฐ3. ค่าบริการโดยเฉลี่ยต่อรายการการส่งเสริมการขาย ที่ประหยัดที่สุด ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย (fixed-line broadband package) อยู่ที่ 481 บาทต่อเดือนหรืออยู่ที่ 15.948989325 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อเดือน

4. ค่าบริการโดยเฉลี่ยต่อรายการการส่งเสริมการขาย ที่แพงที่สุด ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย (fixed-line broadband package) อยู่ที่ 1300 บาทต่อเดือนหรืออยู่ที่ 43.03 เหรียญดอลล่าสหรัฐต่อเดือน5. ราคาต่อความเร็วอยู่ที่ Mbps อยู่ที่ 6.5 บาทต่อความเร็ว Mbps หรือ 0.22 เหรียญดอล์ล่าสหรัฐต่อความเร็ว

ซึ่งหากเทียบความเร็วโดยเฉลี่ยของผลวิจัยครั้งนี้จะพบว่าประเทศไทยจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ให้บริการอินเทอร์ที่มีราคาประหยัดอยู่ในระดับราคา 20 - 40 เหรียญดอล์ล่าสหรัฐ อันดับที่ 7 ของกลุ่ม ซึ่งเป็นรองเพียง Northern Macedonia , Bosnia and Herzegovina, Albania, Eswatini, Czechia, Réunion และ Thailand

และเป็นอันดับที่ 37 ของโลก โดยประเทศที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการที่มีราคาประหยัดที่สุดคือ Syria, Ukraine, Russian Federation, Romania, Belarus

จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถสังเกตได้ว่า ความเร็วอินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลกเพิ่มขึ้น 20% ซึ่งเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนจากปี 2018 และ 2019 และราคาค่าใช้บริการก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันซึ่งรายงานไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลทำไมประเทศซีเรียจึงเป็นอันดับ 1 ของโลกเพราะเป็นประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามก็ตามและให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านอินเทอร์เน็ตประเภท ADSL แต่อย่างน้อยรายงานฉบับนี้ยังพอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของรายการส่งเสริมการขาย แม้ว่าจะไม่ลงลึกถึงต้นทุนการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานก็ตาม

ข้อมูล cable cable

Share this Article: