แจก Wi-Fi 6 ฟรี ค่าย Fiber สหรัฐให้เราเตอร์ (ตัวเดียวกับงาน CES2020) ยกระดับเน็ตบ้าน 1.5 Gbps

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสหรัฐอย่าง Comcast จับมือกับ xfinity เราเตอร์รุ่นใหม่ Ethernet port รองรับ 2.5 Gbps มาพร้อมกับ Switchable mid-split ระหว่าง 42 MHz และ 85 MHz ของรับการใช้งาน โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางงานภายในงาน CES2020ล่าสุดทาง Comcast เปิดตัวเทคโนโลยี xFi Advanced Gateway รูปแบบรองรับความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้บริการฟรี รองรับการใช้งานบนความเร็วระดับ Gbps ของ Wi-Fi 6

โดยเทคโนโลยี Comcast ที่นำมาให้บริการนั้น เป็นเทคโนโลยี Wi-Fi 6 เป็นโปรโตคอล IEEE 802.11ax ซึ่งมีความจุของโครงข่ายและมีความกว้างของสัญญาณที่รองรับเพียงพอต่อความสามารถในเครือข่ายไร้สาย

โดยมีการออกแบบ Advanced Gateway อย่างชาญฉลาดรองรับการเคลื่อนไหวตรวจจับภัยคุกคามออนไลน์ของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอีกด้วย โดยมีรายละเอียดในการออกแบบ ดังต่อไปนี้

- เสาอากาศแบบ Simultaneous Dual-Band Antennas รองรับคลื่นความถี่ทั้ง 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถรับส่งข้อมูลแบบ Gbps ได้เต็มกำลัง
- รองรับการใช้งานในรูปแบบ Switchable mid-split ระหว่าง 42 MHz และ 85 MHz เพื่อให้ปริมาณงานมากขึ้น
- 4x4 MU-MIMO
- รองรับ Ethernet portขนาด 2.5 Gbps เพื่อรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า 1 Gbps
- รองรับการใช้งานคลื่นวิทยุBluetooth LE และ Zigbee radios สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ได้เป็นจำนวนมาก


โดยให้ผู้ใช้บริการสามารถจองรับเราเตอร์ใหม่ล่าสุดนี้ เมื่อสมัครบริการอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ 300 Mbps เป็นต้นไป โดยรับเราเตอร์รุ่นใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานภายในบ้านสามารถใช้งานได้สูงสุด 1,500 Mbps (1.5Gbps) ซึ่งเร็วกว่าเทคโนโลยีเดิม 30% 
ข้อมูล cabletv cabletv theverge zdnet theverge

Share this Article: