จีนโชว์เหนืออเมริกา ใช้รหัส C114 ทดสอบสถานีลอยฟ้าแบบโดรน 5G สัญญาณครอบคลุมไกล 6.5 กม. แถมเล็กและเบากว่า

ล่าสุดประเทศจีนส่งภาพข่มขวัญชาวโลกอีกครั้งโดยการทดสอบโดรน 5G เป็นชาติแรกของโลก โดยเทคโนโลยี Flying 5G communication base โดยความร่วมมือระหว่าง China Mobile และ Huawei โดยเน้นเป็นการให้บริการสถานีฐาน 5G ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือการสื่อสารในสภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายในบริเวณนั้นสามารถใช้งานการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


โดยการทดสอบครั้งนี้ใช้รหัส C114 ข่าว โดยทำการทดสอบบนความสูงระดับ 200 เมตรจากพื้นดิน ซึ่งมีความสามารถกระจายคลื่น 5G ย่านความถี่ต่ำทำให้สามารถส่งสัญญานได้ไกลในระดับ 6.5 กิโลเมตร

ซึ่งความเป็นไปได้ของสถานีฐาน 5G แห่งนี้คือการให้บริการพื้นที่ภัยพิบัติ เช่นแผ่นดินไหว ซึ่งมีความลึก ความกว้างของพื้นที่

โดยภาพดังกล่าวเป็นการทดสอบระบบบนพื้นที่มณฑลเหอเป่ยของประเทศจีน โดยคำนึงถึงสถานที่ต่างๆของสภาพอากาศ

โดย Huawei 'BOOKRRU' มีเสาอากาศรอบทิศทาง สามารถกำหนดพื้นที่การส่งสัญญาณได้ทันที โดยน้ำหนักของโดรนค่อนข้างเบา สามารถพกพาได้ง่าย โดยใช้เทคนิคการส่งต่อสัญญาณจากสถานีฐานหลักใกล้เคียงส่งต่อสัญญาณในจุดที่มีปัญหา เล็กเบากว่าของสหรัฐอเมริกา

สามารถส่งสัญญาณได้ด้วยความเร็วคุณภาพ Download สูงถึง 600 Mbps และ Upload สูงขึ้น 100 Mbps โดยสัญญาณครอบคลุม 6.5 กิโลเมตรข้อมูล  news.zum  msn

Share this Article: