ประสบความสำเร็จ ญี่ปุ่นปรับตัวทั้งห้างดึง 5G และ AI ช่วยคนขายแผนกเครื่องสําอางค์ วิเคราะห์ผิวลูกค้า ส่งสถิติให้ผู้ผลิตได้ทันที

ล่าสุดร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างโคเซ่และกินซ่า ได้เปิดตัวแนว Maison KOSE สวยได้โดยการใช้ AI ในการเปลี่ยนเทียบของจริง โดยทำการวิจัยร่วมกับ Pana และ Casio ซึ่งเปิดให้บริการระบบ AI ผ่านเทคโนโลยี 5G กล่าวในเวลา 11.00 - 20.00 น. โดยมีเนื้อที่ในการให้บริการมากกว่า 500 ตารางเมตร จำนวน 2 ชั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา 

แนวความคิด Maison KOSE เป็นแนวความคิดในการสาธิตการรวมแพลตฟอร์มดิจิทัลกับเครื่องสำอางค์ไว้ด้วยกัน ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความประทับใจจุดใหม่ให้กับลูกค้า


โดยทุกจุดของร้านจะมี iPad เพื่อให้บริการในการเลือกสินค้า และจะมีหน้าจอในการแสดงใบหน้าของลูกค้าผ่านกล้อง แสดงผลผลลัพธ์การแต่งหน้าหรือการทาปาก ในหลายยี่ห้อซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ Panasonic และ Casio ในเรื่องดิจิตอล


ซึ่ง Panasonic จะแสดงผลลัพธ์ผิวของลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการแสดงผลในรูปแบบดิจิตอล เช่น การวิเคราะห์ผิวหนังของลูกค้า กับความต้องการของลูกค้า และรูปแบบอุดมคติของใบหน้าในลักษณะนี้


ข้อมูลเหล่านี้สามารถบันทึกสถิติไปยังผู้ผลิตเครื่องสำอางได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Casio ยังสามารถประเมินข้อมูลดังกล่าว ไปทำเครื่องพิมพ์เล็บเกิดจากการผสมผสานของความสามารถในการพัฒนาและการสร้างแบรนด์ของ Kose โดยสามารถออกแบบลายที่ชื่นชอบได้อีกด้วย ล้างใหม่และพิมม์ใหม่ได้ทันที ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วินาที จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือการวิเคราะห์การโค้งงอของเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดึงภาพหรือลายที่ชื่นชอบจากสมาร์โฟนผู้ใช้งานได้ทันที
ข้อมูล nowtice headlines.yahoo axismag 

Share this Article: