คาดการณ์อนาคต..อุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications) ในปี 2020

ในวันที่เราคุยกันเรื่อง 5G, Wi-Fi 6 ผู้คนมีการใช้อินเทอร์เน็ตกันมากขึ้น ยอมรับว่า ปีนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมไร้สายเยอะมาก และมองอนาคตของอุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สายมีการเติบโต เราคุยกันเรื่อง IoT รถยนต์ไร้คนขับ เริ่มจะเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น ผู้ใช้มีความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ต้องการ capacity มากขึ้น เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ multiple devices รวมไปถึง automation ในบ้านและธุรกิจ ผู้คนมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสาร ตอบโต้ ในชีวิตประจำวัน ต้องการการเชื่อมต่อในบ้าน ที่ทำงาน และระหว่างสถานที่ต่างๆ

และด้วยความสะดวกในการเชื่อมต่อนี้เอง ก็มีผลกระทบต่อต้นทุนในการจ้างแรงงาน เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน ลดการจ้างมนุษย์ลงในบางส่วน แถมติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย และต้นทุนต่ำ โดยผู้ให้บริการ ยังคงพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดการเชื่อมต่อความเร็วที่สูงขึ้นและรองรับ capacity ได้มากขึ้น

ไม่มีบริการไร้สายใดที่รองรับได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น LTE, 5G, LoRa, Wi-Fi และระบบเครือข่ายอื่นๆ ต่างต้องทำงานพึ่งพาอาศัยกัน และตอบโจทย์ในประเภทการใช้งานด้วยเครือข่ายที่เหมาะสม โดยมีการนำเอา multiple solutions มาช่วยแก้ปัญหา โดยใช้หลากหลายเทคโนโลยีการเชื่อมต่อในแต่ละสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับการเลือกเทคโนโลยี เลือกเครือข่าย และแต่ละโอเปอเรเตอร์ต้องการโซลูชั่นที่น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการพัฒนา บริการจัดการ และมีต้นทุนต่ำ

อนาคตของอุตสาหกรรมไร้สาย

อินเทอร์เน์ต Gigabit ในบ้าน และทุกครัวเรือน – เทคโนโลยี 5G บนคลื่น Millimeter wave และเทคโนโลยี mesh ส่งสัญญาณได้่ไกลถึง 20 กิโลเมตร ทำให้ทุกครัวเรือนได้สัมผัสอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย ผ่านบริการของผู้ให้บริการและโอเปอเรเตอร์

Proactive Capacity บนเครือข่าย เราพูดถึงคำว่า capacity คือปริมาณการรองรับการใช้งาน บนเครือข่าย ซึ่งรองรับการเพิ่ม capacity ตามความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นบนเครือข่าย และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ พัฒนาเครือข่ายให้มีอัลกอริทึ่มที่ฉลาดในการคาดการณ์ และตรวจจับคอขวด เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีที่สุด

การครอบคลุมของ LAN/WAN – ปกติแล้วสัญญาณไร้สาย Wireless LAN และ WAN นั้นมีข้อจำกัด และในการใช้งานระยะ 15 ถึง 20 กิโลเมตร ก็ยังต้องการ Fixed wireless ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ 5G อย่างเช่นใช้เป็น fiber backbone ร่วมกับการเชื่อมต่อไร้สายที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกระจายสัญญาณเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกขึ้น

ใช้ทรัพยากรน้อยลงในการจัดการเครือข่าย – ผู้ให้บริการเครือข่ายมีการพัฒนา “plug and play” เพื่อให้สามารถพัฒนาเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและตอบความต้องการโดยไม่กินเวลาในการวางแผนการเตรียมการติดตั้ง และไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขปัญหา โดยมี “Zero-IT” เป็นระบบการจัดการในระดับสูง เป็น automatic management และ self-propelling ที่ซ่อมแซมตัวเองหรือบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

เทคโนโลยีคุณภาพสูง ในราคาไม่แพง – ผู้ให้บริการเลือกเทคโนโลยีและมาตรฐานที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในราคาที่จับต้องได้ มีการนำเอานวัตกรรม Massive MIMO มาขับเคลื่อนเครือข่ายไร้สาย เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

สรุปแล้ว อนาคตของเครือข่ายไร้สายในปี 2020 ก็จะมีเรื่องของ Capacity, การลดต้นทุน การได้เทคโนโลยที่ดีขึ้นในราคาที่จับต้องได้ การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเครือข่ายให้ง่ายที่สุด ลดเวลา ลดต้นทุน ลดการบริหารจัดการ

เรียบเรียงจาก cambiumnetworks

Share this Article: