นิวซีแลนด์ ประสบความสำเร็จทุกพื้นที่ 99% ให้บริการเน็ตเกิน 100 Mbps พร้อมตรวจสอบโปรโมชั่น 1Gbps ในขั้นถัดไป

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์แห่งนิวซีแลนด์ หรือ The New Zealand Commerce Commission (ComCom) ของประเทศนิวซีแลนด์ บังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีสายโดยเฉพาะ Fiber ให้บริการความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 100 Mbps ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี ความเร็วดังกล่าวประชาชนได้รับมากกว่า 99% ทั่วประเทศ
แต่ทาง ComCom ยังกังวลกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีสายโดยเฉพาะ Fibre Max speeds ที่ทำความเร็วสูงสุดเพียง 72% เท่านั้น ซึ่งความเร็วโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 650 Mbps จากการรายงานการให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการวัดผลในช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Times) พบว่า


- Fibre รายงานส่งเสริมการขายขั้นต่ำ 100 Mbps ความเร็วเฉลี่ยที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 98.6 / 21.2Mbps
- Fibre รายงานส่งเสริมการขาย Fiber Max ความเร็วเฉลี่ยที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 637 / 470Mbps
- VDSL ความเร็วโดยเฉลี่ยที่ 43 / 12.6Mbpsส่วนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเทคโนโลยีอื่นๆ
- Fixed wireless connections ให้บริการความเร็วสุงสุดอยู่ที่ 22.7 / 15.8Mbps
- ADSL ให้บริการความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 9.1 / 0.8Mbps ซึ่งเป็นการวัดผลในช่วงเวลาเร่งด่วน ( Peak Times )Simon Thomson ตำแหน่งงาน ComCom head of telecommunications กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่า 99% ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน Fiber ได้ความเร็วเกิน 100 Mbps


ขั้นต่อไปคือการตรวจสอบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเกิน 1 Gbps ให้บริการตามจริงหรือเปล่า ซึ่งต้องรับส่งความเร็วเกิน 900 - 950 Mbps ขึ้นไป และรองรับ TCP / IPข้อมูล  comcom.govt.nz  samknows  chorus  computerworld  MPI_NZ  cybersguards

Share this Article: