ล็อกทันที ญี่ปุ่นสกัดผู้โจมตีโครงข่ายด้วยท่อ Fiber 5G ขนาด 20 Gbps ลดผลกระทบในมุมกว้าง

Fujitsu และพันธมิตร ประสบความสำเร็จในการตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารความเร็วสูงผ่าน Fiber ขนาดความจุโครงข่าย 20 Gbps ซึ่งทำให้โครงข่ายสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้ทันที ท่ามกลางยุค 5G โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงล่าสุดทาง ฟูจิตสึและสถาบันสารสนเทศแห่งชาติ (NII) ได้ทำการทดลองเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ บนท่อ Fiber ผ่านโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการให้บริการการสื่อสารประเภทอื่นๆ ความจุขนาดใหญ่ 20 Gbps

ซึ่งเรียกวิธีการดังกล่าวว่าการสร้างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ (SIP) และเป็นการสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงทางด้านโครงข่าย ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ หากเกิดความการโจมตีทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็จะได้รับผลกระทบทันที เป็นอันตรายในมุมกว้าง

โดยเน้นการตรวจจับสัญญาณที่ผิดปกติ ไม่เป็นไปตามแพลตฟอร์มการรับส่งสัญญาณตามผู้ให้บริการกำหนด บนข้อมูลภายในท่อความจุ 20 Gbps

เมื่อพบสัญญาณที่ผิดปกติ เช่นตรวจจับการติดมัลแวร์แล้วกำลังใช้โครงข่ายของผู้ให้บริการเป็นตัวกระจายไปยังการสื่อสารภายในโครงข่ายและแพร่ขยายไปยังผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆ ระบบก็จะทำการปิดกั้นเฉพาะอุปกรณ์ต้นทางทันที เพื่อไม่ให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้

วิธีการดังกล่าวถือเป็นการบริหารโครงข่ายที่มีความจุดขนาดใหญ่ได้ทันต่อสถานการณ์ ลดช่วงผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด เทคนิคนี้เริ่มให้บริการจริงปี 2020 เป็นต้นไป

ข้อมูล  fujitsu  fujitsu

Share this Article: