สกอตแลนด์ นำคลื่น 470 MHz ยิงไกล 10 กม. ให้บริการเน็ตบ้านไร้สาย 400 สถานีฐานบนภูเขาสูง เริ่มต้น 50/5 Mbps

ล่าสุดกองทุนโทรคมนาคมสาธารณะในสกอตแลนด์ ซึ่งอนุมัติโดยสภา Stirling จำนวน 50,000 ปอนด์ ทำการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยใช้คลื่น 470 MHz มาให้บริการผู้อาศัยจำนวน 72 หลังและภาคธุรกิจ จำนวน 30 แห่ง ภายในชุมชน Trossachs ให้บริการเน็ตบ้านไร้สายแล้ว 400 สถานีฐานบนภูเขาสูง เพื่อยกระดับความเร็วอินเทอร์เน็ตไร้สายประจำที่ (Fixed Wireless Network) อยู่ที่ 50 Mbps โดยความควบคุมของ TV White Space (TVWS)


ที่ผ่านมา TVWS ได้ออกแบบการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตรูปแบบใหม่ โดยการนำคลื่นเดิมที่เคยให้บริการโทรทัศน์ในระบบเดิมที่ใช้คลื่นความถี่ 470 MHz โดยกลุ่มโทรทัศน์เหล่านี้ได้ไปใช้คลื่นที่ย่านสูงกว่า 470-790MHz ซึ่งเป็นกลุ่ม Digital Terrestrial TV (DTTV) แต่ไม่ใช้คลื่น 700 MHz เนื่องจากคลื่นเหล่านี้ให้บริการ 4G และ 5G ในวงโทรคมนาคม เป็นที่เรียบร้อย

ทำให้ TVWS ต้องส่งสัญญาณในรูปแบบโดยอาศัยช่องว่างเล็กๆเข้าไปไดนามิกใหม่ โดยใช้เทคนิคเดียวกับการใช้คลื่น 5 GHz (แต่การใช้คลื่น 470 MHz สามารถรับส่งสัญญาณได้ไกลกว่าและลึกกว่ามาก)

ซึ่งการให้บริการเทคนิคนี้ผ่านการให้บริการมาแล้ว 100 แห่งในหมู่บ้าน Brig o’ Turk โดยสถานีฐานใช้พลังงานแสงอาทิตย์ - พลังงานลม แล้วสะสมไว้ให้บริการในแบตเตอรี่ ทำให้สถานีอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 24 ชม.

นวัตกรรมนี้เป็นการช่วยให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและลึกสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วที่สุด โดยราคาในการให้บริการเริ่มต้นต่อเดือนอยู่ที่ 24.99 ปอน หรือประมาณ 1000 บาท รับความเร็วอินเทอร์เน็ต 50/5 Mbps ติดสัญญาณ 18 เดือน รวมค่าติดตั้งและเราเตอร์อินเทอร์เน็ต โดยต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าเพียง 620 ปอน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แหล่งข่าวทางโทรคมนาคมประเทศอังกฤษ กล่าวว่า คลื่น 470 MHz ทาง TVWS มีสัญญาณครอบคลุมภูเขาแล้ว 400 แห่ง/สถานีฐาน ใน Monmouthshire โดยปีที่ผ่านมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 30 Mbps แต่ปีนี้เริ่มให้บริการความเร็วที่ 50 Mbps

สำหรับประเทศไทยคลื่น 470 MHz อยู่ในความครอบครองของบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน )ข้อมูล nominet  broadwaybroadband  ispreview  mozartatplay  anditeloficial  anditeloficial  ispreview

Share this Article: