อังกฤษสั่งปรับ 10% ของผลประกอบการ หากวางระบบ 5G ไม่ทัน เอกชนจี้ประมูล 700 MHz ครอบคลุมทันทีทั่วประเทศ

ล่าสุดผู้ประกอบการโทรคมนาคม 5G และ 4G เตรียมโดนค่าปรับปริมาณมหาศาลจากผลประกอบการ 10% เนื่องจากขยายสัญญาณไม่ทัน ภาคเอกชนจี้เร่งประมูลคลื่น 700 MHz ทำ 5G เพื่อให้สัญญาณมีรัศมีครอบคลุมเพียงพอในการให้บริการรัฐบาลสหราชอาณาจักร (รัฐบาลอังกฤษ) ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล ระบุถึง ผู้ให้บริการทั้ง 5G และ 4G ในปัจจุบัน (3 UK, Vodafone, O2 และ EE / BT) อาจจะต้องเผชิญหน้ากับค่าปรับจำนวนมหาศาล (10% ของผลประกอบการประจำปี) หากไม่สามารถขยายสัญญาณได้ทันโดยต้องมีสัญญาณที่ครอบคลุมมากกว่า 95% ทันภายในปี 2569

ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายมาช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านโครงการ Shared Rural Network (SRN) ซึ่งเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมของการประมูลคลื่น 700 MHz โดยแบ่งปันเสาโทรคมนาคมและเก่าและใหม่ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ และปัญหาเรื่องความสูงของเสาสัญญาณ

โดยปัจจุบันความสูงสัญญานถูกจำกัดไว้อยู่ที่ 25 เมตรต่อเสา และต้องวางระดับเสาให้อยู่ในพื้นที่ๆ จะไม่กระทบกับปัญหาสุขภาพของประชาชน ให้มีความสูงเท่ากับสหภาพยุโรป ซึ่งอนุญาตให้มีความสูงของเสาโทรคมนาคม 50 เมตรต่อเสา และการติดตั้งเสา 5G บนเสาไฟฟ้าทางหลวง

โดยมูลค่าของโครงการช่วยเหลือครั้งนี้อยู่ที่ 1 พันล้านปอนด์ ทางรัฐบาลเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้สามารถขยายพื้นที่ในการให้บริการได้สูงขึ้นเป็นจำนวน 92% ภายในปี 2568 หากมีการประมูลคลื่น 700 MHz ก็จะสามารถขยายบริการได้ทัน เรื่องดังกล่าวต้องทำการร่วมมือกับ Ofcom (เป็นหน่วยงานทำให้ที่คล้ายกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของประเทศไทย)

นอกจากนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ชนบท 10 แห่งดำเนินการดำเนินการทดลองการให้บริการ 5G มูลค่า 30 ล้านปอนด์ ในการพัฒนานวัตกรรม ทั้งการการเกษตรและปรับปรุงสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ผ่านมาช่วงเมษายน 2562 ทาง Ofcom (หรือหน่วยงาน กสทช. ในประเทศไทย) ได้ประกาศผลการประมูลคลื่นถี่มากที่สุดอีกครั้ง ทั้งคลื่น 2300 MHz , 3400 MHz และคลื่นความถี่ใหม่ 4GHz เพื่อรองรับการให้บริการ 5G ในปัจจุบัน รวมมูลค่าทั้งหมดทะลุ 1.4 พันล้านปอนด์

โดยผู้ให้บริการ O2 ได้รับคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 40 MHz และคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 2300 MHz จำนวน 205,896,000 ปอนด์ และคลื่น 3400 MHz จำนวน 317,720,000 ปอนด์

โดยผู้ให้บริการ Vodafone ได้รับคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 50 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 3400 MHz จำนวน 378,240,000 ปอนด์

โดยผู้ให้บริการ EE ได้รับคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 3400 MHz จำนวน 302,592,000 ปอนด์

โดยผู้ให้บริการ Three ได้รับคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 20 MHz และคลื่นความถี่ 3400 MHz เป็นจำนวน 40 MHz ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 3400 MHz จำนวน 151,296,000 ปอนด์

โดยรวม Ofcon สามารถจัดการประมูลได้สูงถึง 190 MHz ทั้งในย่านคลื่นความถี่ 2300 MHz เป็นจำนวน 40 MHz, 3400 MHz เป็นจำนวน 150 MHz

ข้อมูล  theregister  adslthailand engadget

Share this Article: