กลุ่มทรู จัดสัมมนา “ความมั่นคงไซเบอร์กับพลวัตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย”

พร้อมรับมือภัยไซเบอร์... กลุ่มทรู จัดสัมมนา “ความมั่นคงไซเบอร์กับพลวัตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย” ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร ลูกค้า และสังคมไทย


กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดงานสัมมนา “ความมั่นคงไซเบอร์กับพลวัตอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย” โดย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กลาง) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนา ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรู รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร ลูกค้า ตลอดจนสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (ที่ 3 จากขวา) คณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

Share this Article: