ทรู ดิจิทัล พาร์ค รับรางวัลเกียรติยศ “PM Award 2019” ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019”

องค์กรดิจิทัลแห่งปี…ทรู ดิจิทัล พาร์ค รับรางวัลเกียรติยศ “PM Award 2019” ในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award : PM Award 2019 สาขาองค์กรดิจิทัลแห่งปี แก่บริษัท ทรูดิจิทัล พาร์ค จำกัด โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในงานสัมมนาและนิทรรศการแห่งชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์และผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศ จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ ซึ่งการได้รับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้ สะท้อนความเป็นเลิศของทรู ดิจิทัล พาร์ค ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Smart City ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็น Digital Innovation Hub ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่ล้ำสมัย รวมทั้ง ห้องทดลอง R&D และ Maker Space ที่ดึงดูด ทั้งสตาร์ทอัปและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากทั่วโลกกว่า 100 บริษัท และกว่า 40 องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ปัจจุบัน มีทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัลกว่า 4,000 คน และเป็นเอกชนรายแรกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม Software Park

Share this Article: