สะเทือนทั่วอังกฤษ ราชินีชี้ประชาชนต้องใช้เน็ตเร็วระดับ 1Gbps ขึ้นไปทั่วประเทศ นายกเร่งทำ Broadband ไร้สายงบ 3.5 ล้านปอนด์ พร้อมหนุน 5G

ล่าสุด สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง พระชนมพรรษา 93 พรรษา แห่งประเทศอังกฤษ ได้กล่าวแนะนำการขยายบริการ Gigabit Broadband Plans ของรัฐบาล ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยของระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ


ซึ่งเป็นสิ่งที่วงการโทรคมนาคมแปลกใจไม่น้อย โดยงานประวัติศาสตร์นี้พระองค์ได้แสดงให้เหตุถึงความใส่ใจรายละเอียดของโลกอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคม ซึ่งการออกกฏหมายในแต่ละครั้งในยุคปัจจุบันนั้นมีความยากเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภามีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

โดยรัฐบาลอังกฤษจะมีลงทุนโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มูลค่า 3.6 พันล้านปอนด์ เพื่อทำการเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น โดยพระองค์ทรงตรัสว่า "เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี 2025 (พ.ศ. 2568) จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ทั่วประเทศ “Roll out gigabit capable broadband across the UK to achieve nationwide coverage as soon as possible.” ในระดับความเร็ว Gbps เป็นต้นไป “gigabit-capable” ซึ่งทางรัฐมนตรีจะต้องเร่งการปรับปรุงและพัฒนากฏหมายเรื่องความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

รัฐบาลได้แถลงคำแนะนำเรื่องนี้ ณ รัฐสภา กล่าวว่า เราจะปรับปรุงพัฒนาให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดของโลกออนไลน์และพัฒนากฏระเบียบใหม่ๆ สำหรับผู้ให้บริการต้องรับประกันและปกป้องผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

โดยภายนอกรัฐสภานั้น ผู้ให้บริการอย่าง UK ISP Broadway Broadband ได้ประสบความสำเร็จในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านคลื่นความถี่ 60 GHz ในพื้นที่ชนบทที่ยากต่อการวางโครงข่าย Fiber cable ได้ โดยความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้รับนั้นมีความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับ 1 Gbps เป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ไม่ธรรมดาจริงๆ

โดยโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ อยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการที่ภาครัฐสนับสนุน 5G Rural Integrated Testbed (5GRIT) โดยได้รับเงินงบประมาณอยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นการนำความเร็วอินเตอร์เน็ตมายังหมู่บ้านที่ห่างไกล

โดยการกระจายสัญญานคลื่น 60 GHz ในรูปแบบ “mesh” ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นลักษณะตาข่าย บนความถี่ 5 GHz โดยทำการขยายความเร็วจากช่วงทดลองเมื่อ 3 เดือน ความเร็วระดับ 1 Gbps ก่อนขยายความเร็วสูงขึ้น เชื่อมโยงใยแก้วนำแสง backhaul จะทำให้ความเร็วในแต่ละบ้านได้รับระดับGbps

ข้อมูล  mirror  freshwater   ispreview  fibre-systems   BBC

Share this Article: