18 ต.ค. 2562 108 0

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 17

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย พีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย อัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์ รองผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อยรุ่นที่ 17 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ขยะเมืองกับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ สืบทอดเจตนารมณ์ในทุกกระบวนการของงานข่าวตั้งแต่ปฏิบัติการทำข่าววิทยุ – โทรทัศน์เสมือนจริง จนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาสู่สื่อดิจิทัลแพล็ตฟอร์มอื่นๆ ที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน อาทิ YouTube Website Facebook IG และ Twitter จากพี่ๆ นักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 16 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้นิสิตนักศึกษา ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Startup Ecosystem” โดย ภูญดา สวัสดิโกศล หัวหน้าฝ่ายการตลาด ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่มาแนะนำ และพาเยี่ยมชมโครงการ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการสนับสนุนและบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ในทุกมิติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และเป็นแหล่งหลอมรวมองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่างๆ  ก้าวล้ำกับเทคโนโลยีจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยบริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  ติดปีกให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน จากนั้นนิสิต นักศึกษา จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย”  

“นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี

User Avatar
Yokekung
COMMENTS