เกาะติดโจรด้วย Wi-Fi Signal ทะลุกำแพง ฉายแสงแบบ 3D ทำนายการเดินผ่าน AI แม่นยำ 84%

ล่าสุดทีมมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนตาบาร์บารา (UCSB) ได้ทดสอบระบบ LAN ผ่านคลื่นวิทยุ Wi-Fi เพื่อระบุตำแหน่งคนเดินผ่านหลังกำแพง ซึ่งไม่มีใครมองเห็น เท่ากับว่าสามารถรับรู้ทราบถึงผู้คนที่เดินผ่าน หรือ Cross Modal ID 


เทคโนโลยีเป็นการนำคุณสมบัติพิเศษของคลื่นวิทยุอย่าง Wi-Fi มาจับสัญญาณเวลาคนเดินผ่านกำแพงจะมีการรบกวนของสัญญาณ แล้วทำการเปรียบเทียบสัญญาณ Wi-Fi ว่าสามารถเป็นคนที่เดินผ่านหรือไม่ โดยระบบดังกล่าวนำความสามารถของ AI มาทำนายคาดการณ์การเดินของมนุษย์ที่กำลังไปในเป้าหมาย ซึ่งจะแสดงผลมาเป็นสัญญาณ VDO ล่วงหน้า เทคนิคนี้ยังสามารถระบุได้ลึกถึงเป็นคนเดียวกันที่เดินเข้ามาในบริเวณนี้หรือไม่


ทีมวิจัยได้ใช้เทคนิคนี้ในภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 3 แบบ และทำการทดสอบซ่ำหลายๆครั้ง พบว่ามีความแม่นยำในการระบุตัวผู้คนได้สูงถึงระดับ 84%

นอกจากนี้ยังค้นพบว่า เทคโนโลยีนี้ยังเป็นเทคนิคที่มีความปลอดภัยและมีอุปกรณ์ตรวจสอบในบ้านอัจฉริยะข้อมูล  headlines.yahoo  news.goo  japan.cnet  itnews  newspicks

Share this Article: