DGA ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ภาพข่าวปราสัมพันธ์ DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ

DGA คว้า “รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2562 ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk

ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ DGA เข้ารับ “รางวัลเลิศรัฐ”ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

 

ในปีนี้ DGA ได้รับรางวัลในหมวดรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” ที่ใช้นวัตกรรมเพื่อบริการความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจรในรูปแบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว “ใช้ เช็ก ชัวร์” ได้อย่างมั่นใจ ติดตั้งแล้ว 119 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Share this Article: