อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบิน JFK เปิดบริการระบบตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่องที่ Gate ด้วยระบบจดจำใบหน้า (Facial Recognition Boarding)

Vision-Box และ Terminal One Group Association (TOGA) ร่วมมือกันเปิดตัวบริการตรวจสอบหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินก่อนขึ้นเครื่อง ผ่านการสแกนใบหน้า (biometric boarding) ที่สนามบิน JFK

มีการนำระบบจดจำใบหน้ามาใช้ที่สนามบิน จากปกติที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง (ที่ Gate) โดยได้มีการเปิดบริการ biometric self-boarding gate หมายถึงการตรวจหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินที่ Gate ก่อนขึ้นเครื่อง ที่สนามบิน John F. Kennedy International Airport อาคารผู้โดยสาร 1 หรือ Terminal 1

สายการบิน Lufthansa ได้พัฒนาระบบการตรวจเอกสารก่อนขึ้นเครื่องไร้กระดาษ (paperless) พร้อมนำเทคโนโลยี high-tech boarding process เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง โดยใช้เทคโนโลยีจำแนกบุคคลด้วยใบหน้า (facial recognition technology) เพื่อยืนยันตัวตนจากภาพถ่าย โดยเริ่มใช้กับสนามบินขนาดใหญ่ของ US

เจ้าหน้าที่สายการบิน Air France, Japan Airlines และ Norwegian Airlines มองว่าวิธีนี้เหมาะกับการใช้ในอาคารผู้โดยสาร

ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสนามบินเยอะมาก ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น พาสสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน ระบบจดจำใบหน้าจะเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่จำแนกบุคคลผ่านระบบตรวจสอบทางชีวภาพ เช่น สแกนใบหน้า โดยโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 (Terminal 1) จับมือกับกรมศุลกากรของ US และสมาคม Terminal One Group Associationขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า ไม่ต้องแสดงเอกสาร หนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบินเลย เมื่อผู้โดยสารมาถึง Gate พร้อมขึ้นเครื่อง สามารถยืนยันตัวตนผ่านกล้องที่จำแนกบุคคล (self-boarding gate) สามารถจำแนกใบหน้าของผู้โดยสารได้

ยิ่งใช้กล้อง ยิ่งรัดกุม เพราะเห็นภาพใบหน้าชัดมาก และถูกส่งไปยังบริการตรวจสอบนักท่องเที่ยวของศุลกากรสหรัฐ ซึ่งจะจับคู่ใบหน้ากับระบบตรวจคนเข้าเมืองและหนังสือเดินทาง ตามเงื่อนไขของ Vision-Box

ภายในไม่กี่วินาที หลักจากระบบยืนยันใบหน้าเราผ่านแล้ว ผู้โดยสารได้รับการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า และหากว่าจับคู่ได้ตรงกัน ประตู eGate ก็จะเปิด อนุญาตให้เดินผ่านขึ้นเครื่องได้เลย แถมยังใช้เป็นตัวยืนยันผู้โดยสารขึ้นเครื่องได้อีกด้วย

แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการนำเอาระบบ biometric boarding มาใช้ที่สนามบิน JFK Airport เมื่อปีที่แล้ว JetBlue ได้เปิดบริการ biometric self-boarding gate ให้กับผู้โดยสารที่บินต่างประเทศในบางเที่ยวบิน ในอาคารผู้โดยสาร 5 สนามบิน JFK

ล่าสุด สนามบินหลายแห่งในสหรัฐ มีการเสนอระบบ biometric boarding แล้ว

nypost

Share this Article: