เปิดใช้งานแล้ว Cable ขนาดยักษ์ 36 Tbps ออสเตรเลียเชื่อมเคเบิล 9,700 กิโลเมตร โชว์สถานีแรงดันไฟฟ้า มูลค่า 7.2 ล้าน (AU)

ล่าสุดประเทศออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการเชื่อม Cable ระหว่างประเทศในทิศทะวันออก ที่เชื่อมต่อกลางทางระหว่างระบบทะเลญี่ปุ่น, เกาะกวมและประเทศออสเตอรเลีย มูลค่าโครงการ 42.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 866 ล้านบาท พร้อมทั้งสร้างสถานีแรงดันไฟฟ้ามูลค่า 7.2 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 142 ล้านบาท ระหว่างทางเพื่อให้ระบบ Cable สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ทางสภา Sunshine Coast ประสบความสำเร็จในการตั้งสถานีเชื่อมต่อเคเบิลมูลค่า 7.2 ล้านเหรียญออสเตรเลียที่ Maroochydore ซึ่งยังไม่รวมกับการเชื่อมต่อ Cable ทางระหว่างระบบทะเลญี่ปุ่น, เกาะกวมและประเทศออสเตรเลีย มูลค่า 35 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

 

 

 

 

 

ซึ่งสถานีการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นจุดในการเชื่อมต่อกลางเมือง Maroochydore โดยใช้พื้นที่ 60 เฮกตาร์ โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัย 20 ตัว มีตู้ข้อมูล 24 เครื่อง บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกัน โดยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA เป็นจำนวน 2 เครื่อง

Mark Jamieson นายกเทศมนตรีของ Sunshine Coast กล่าวว่าจุดเชื่อมต่อ Cable ครั้งนี้ เป็นอาคารที่ไม่ทำลายทัศนียภาพของวิวเมืองทำให้อินเทอร์เน็ตชายฝั่งซันไชน์ จะเป็นจุดในการให้บริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่ใกล้เอเชียมากที่สุดอีกด้านหนึ่ง

โดยสายเคเบิลสายนี้จะให้บริการภายในกลางปี 2563 เป็นต้นไป โดยได้ร่วมมือ RTI Connectivity (RTI-C) มีเคเบิลใต้น้ำ 9,700 กิโลเมตรระหว่างญี่ปุ่น, กวมและออสเตรเลีย (JGA) และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ทะเล 550 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการวางระบบท้องถิ่นบนบก ความจุโครงข่าย 36 Tbps

ซึ่งการเชื่อมต่อเคเบิลในครั้งนี้จะทำให้การเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวมีความเร็วและมีความแรง จากออสเตรเลียไปยังเอเชียและเร็วที่สุดเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูล  siliconrepublic  zdnet  convergedigest  9NewsSunCoast

Share this Article: