ควบเครือข่าย Wi-Fi และ LoRaWAN ต้านทุนใบอนุญาต 5G ผนึก Protocols รองรับ IoT พันล้านชิ้น

ล่าสุด Wireless Broadband Alliance ( Wi-Fi ) และ Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) Alliance ได้ทำการรวมเครือการสื่อสารระหว่างกันเพื่อรองรับอุปกรณ์ IoT นับพันล้านชิ้น มากขึ้นในโลกใบนี้ ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐาน ต่างให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีๆ เมื่อมาร่วมกันจึงมีความพิเศษมากกว่าเดิม

เดิมเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่าย LoRaWAN มีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความแตกต่างกัน โดยสัญญาณ Wi-Fi เป็นการให้บริการคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตในวงระยะสั้นและวงระยะปานกลาง โดยเป็นการรับส่งสัญญาณที่ต้องใช้ปริมาณอินเทอร์เน็ตสูง และยังต้องรับส่งสัญญาณที่ประหยัดพลังงาน เน้นการให้บริการเพื่อความบันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง ทำ LIVE ต่างๆ และการรับส่งข้อมูลทางธุรกิจก็สามารถรับส่งสัญญาณได้ดี รวมถึงกล้องวงจรปิด
 

ในทางกลับกันเครือข่าย LoRaWAN ใช้พลังงานน้อยกว่ามาก การใช้สัญญาณ Wi-Fi โดยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่รับส่งกันด้วยปริมาณที่น้อยมาก เหมาะสำหรับการให้บริการระบบ IoT ที่เป็นการรับส่งสัญญาณมาตรวัดมิเตอร์ไฟฟ้า-น้ำ อุปกรณ์การติดตามรถยนต์ ซึ่งทำให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่น้อยลง
ทำให้เป็นผลดีของการรวมเทคโนโลยี Wi-Fi และ LoRaWAN อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ ทั้งในร่ม ภายในอาคาร หรือ ภายนอกอาคาร และ ระหว่างการเดินทาง ถือเป็นการแก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ IoT ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

การรวมสัญญาณมาตรฐานในครั้งนี้ สามารถใช้งานได้อย่างได้อย่างอิสระ เนื่องจากใช้งานบนย่านความถี่ที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งทำให้ผู้ควบคุมกฏประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา FCC สามารถให้การอนุมัติได้ทันที
Share this Article: