กรณีศึกษา ทั่วโลกเริ่มนำระบบ AI กับ Wi-Fi ตรวจจับการเคลื่อนไหว 3มิติ ของร่างกายผู้ก่อการร้ายและผู้ป่วยโรงพยาบาล

ล่าสุด National Instruments ได้นำเสนอบทความ How AI is Starting to Influence Wireless Communications หรือ AI เริ่มมีอิทธิพลต่อระบบการสื่อสารได้อย่างไร ทาง adslthailand จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ระบบ AI เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารอย่างครบวงจรและมีการรวบรวมประมวลผลกับระบบช่องสัญญาณ ซึ่งทำให้เครื่องวิทยุทำงานไม่ซับซ้อนกันโดยผ่านวิธีการของระบบใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและการปรับปรุง RF parameters ทำให้แบนด์วิดธ์ช่องสัญญาณความไวในการส่งสัญญาณเพิ่มมากขึ้น

How AI is Starting to Influence Wireless Communications เริ่มมีส่งผลกับหลายอุตสาหกรรมจริงๆ
- อุตสหกรรมโรงงาน
- เพื่อความมั่นคงของชาติ
- โรงพยาบาลอุตสหกรรมโรงงาน นำระบบ AI มาเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสาร การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารผ่านความถี่ต่างๆ ส่งผลทำให้ระบบ AI เรียนรู้สามารถตรวจจับข้อมูลความเคลื่อนไหวผ่านของแรงงานได้ ทำให้ทราบถึงชั่วโมงของการทำงานของแรงงาน การตรวจจำน้ำหนักที่แรงงานต้องยก ปริมาณงาน และเวลาในการตอบสนอง และสามารถตรวจเช็คการฝึกอบรม

ซึ่งระบบ AI ที่สามารถใช้งานระบบการสื่อสารได้นั้น สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้ดียิ่งๆขึ้นไปเนื่องจากมีการเรียนรู้ในรูปแบบอัลกอริธึมแบบวนซ้ำ

สิ่งที่สำคัญอย่างมากในการเรียนรู้โมเดลคือการให้ระบบ AI สามารถเข้าถึงการถอดรหัส, เครื่องถอดรหัส ซึ่งเป็นเรื่องของการถอดรหัสเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณวิทยุระบบ RF components , เสาอากาศ และ data converters.

ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เรียกว่า the commoditization of the physical layer (PHY) และการออกแบบประมวลผลบนสัญญาณ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดในสภาพแวดล้อมวิทยุที่หลากหลาย

นอกจากนี้ยังมี ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ OmniSIG (SDK) จาก DeepSig Inc. สามารถตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi ,บลูทูธ, สัญญาณโทรศัพท์มือถือและสัญญาณวิทยุอื่น ๆ ได้เร็วกว่า 1,000 เท่า ช่วยทำให้ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับคลื่นความถี่ได้อย่างถูกต้อง ชุดซอฟต์แวร์ OmniSIG (SDK) ได้นำไปใช้เพื่อความมั่นคงของชาติ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการส่งสัญญาณเรดาร์และตรวจจับสัญญาณอื่น ในบริเวณที่ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีระบบซอฟต์แวร์ OmniPHY ของ DeepSig เป็นการเรียนรู้ข้อมูลของบุคคลผ่านการใช้ช่องสัญญาณการสื่อสาร โดยที่คลื่นความถี่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งใช้คลื่นสัญญาณ Wi-Fi เช่น มหาวิทยาลัยโคเวนทรี ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย และสัญญาณชีพ

ซึ่งระบบ Wi-Fi สามารถตรวจสอบท่าทางของผู้ทำกิจกรรรมการเคลื่อนไหวได้ดีกว่าอุปกรณ์ที่สวมใส่ดิจิตอล

มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน ก็ได้นำสัญญาณ Wi-Fi มาตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ด้วยโซลูชั่นวิทยุ (SDR) ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปสู่การพัฒนาระบบคลื่นเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวการก่อการร้าย และวงการทหาร

การใช้ระบบการตรวจจับสัญญาณ Wi-Fi แบบไดนามิก เริ่มเป็นที่นิยมสำหรับวิศวกรซึ่งเป็นวิธีการในการแยกแยะการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือสิ่งมีชีวิต

มหาวิทยาลัยโคเวนทรี เริ่มทดสอบซอฟต์แวร์ LabVIEW ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับ การตรวจจับสัญญาภาพ Wi-Fi ให้สามารถมองเห็นเป็นภาพที่มีความซับซ้อนได้ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารในอนาคต ทั้งคลื่น FM radio, direction finding, RF record และ playback, passive radar และ GPS simulation.

ข้อมูล  spectrum.ieee  spectrum.ieee  japanese.engadget  japanese.engadget  zdnet  zdnet

Share this Article: