Voxy สตาร์ทอัพ Edtech เดินหน้ายกระดับการเรียนภาษาอังกฤษ เปิดคลินิกภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยที่ True Digital Park

Voxy สตาร์ทอัพ Edtech เดินหน้ายกระดับการเรียนภาษาอังกฤษ เปิดคลินิกภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ว็อกซี่ (Voxy) ระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI ผสมผสานกับการสอนสดโดยเจ้าของภาษา หนึ่งใน Edtech สตาร์ทอัพหัวกะทิจากโครงการ Storm Breaker Venture Batch แรก และ GovTech Mission: One Nation, One Mission ประกาศเดินหน้ายกระดับการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยครบทั้ง 4 ด้าน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียนแบบก้าวกระโดด โดย Voxy ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงได้ทำการวิจัยกับ 3 มหาวิทยาลัย พบ 3 Pain Points ของการเรียนภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ได้แก่ ระดับการ ปฏิสัมพันธ์ มีน้อย ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และขาดความรู้สึกการได้สัมผัสการเรียน แบบเฉพาะบุคคล ล่าสุดผุดไอเดีย เปิดตัว Voxy English Clinic หรือคลินิกภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยชั้น 7 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพื่อเป็นศูนย์ให้ คำปรึกษาฟรีด้านภาษาอังกฤษ แก่ผู้เรียน ผู้สอน และหน่วยงานบริหารงานบุคคล ขององค์กรต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก กรณ์ จาติกวณิช เป็นประธานในพิธีเปิดตัวคลินิก ทั้งนี้ Voxy ตั้งเป้าเปิดคลินิกครบ 4 สาขา กระจายตามภาคทั่วประเทศภายในปี 2564 ตามแผนการขยายการสอนภาษาอังกฤษไปยัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ ย้ำองค์การเรียนแบบ OMNI Channel ผสานการเรียนออนไลน์ กับการเรียนแบบออฟไลน์เรียกได้ว่าเป็น Blended Learning Solution ที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด


จันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ โครงการ StormBreaker Venture เปิดเผยว่า StormBreaker Venture เป็นโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีความตั้งใจในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนไทย และ ได้นำหัวกะทิ Edtech สตาร์ทอัพ 4 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก มานำเสนอให้กับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป โดย Voxy เป็นแพลตฟอร์มสอน ภาษาอังกฤษด้วยระบบปฏิบัติการ AI ที่มี ประสิทธิภาพสูง และ ได้ต่อยอดพัฒนาโซลูชั่นให้ตอบโจทย์ พฤติกรรมของผู้เรียนมากขึ้นด้วยการเปิดตัว Voxy English Clinic เพื่อเชื่อมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไร้รอยต่อระหว่างการเรียนทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

“Voxy เป็น 1 ใน 4 ของสตาร์ทอัพสายการศึกษาแถวหน้า ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ StormBreaker Venture ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการศึกษา 4 ด้าน และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English For All) เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของการศึกษาของประเทศ ซึ่งการนำเทคโนโลยี อย่าง AI ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ในการเรียนจะช่วยปรับระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนได้ แต่ การเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่ครอบคลุม จึงยังต้องมีการเรียนสอนสดเสริม และนำเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น สามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ซึ่งโซลูชั่นของ Voxy มีส่วนผสม ของ การเรียนภาษาอังกฤษทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเปิด Voxy English Clinic แห่งแรกนี้ จะเป็น ตัวช่วยในการให้คำแนะนำการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์โซลูชั่นสำหรับการเรียน การสอน แบบครบวงจร ซึ่งจะมีประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน” จันทนารักษ์ กล่าว


ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ACE Voxy จำกัด เจ้าของ Voxy ระบบปฏิบัติ การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี AI คู่ขนานไปกับการสอนสดโดยเจ้าของภาษาตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางแอปพลิเคชั่น เปิดเผยว่า Voxy มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับ การเรียน ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น ผ่านทั้งโทรศัพท์ มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รวมกว่า 5 ล้านคนจากองค์กรและสถาบันชั้นนำทั่วโลก โดยเพิ่งเปิดตัว แอปพลิเคชั่นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 13 เดือน ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย Voxy ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยจาก การได้ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำ ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมถึงได้ทำการวิจัยกับ 3 มหาวิทยาลัย พบ ว่ายังมี Pain Points จากการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ระดับการปฏิสัมพันธ์มีน้อย (Low Engagement)ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน (Lacks Human Interaction)และขาดความรู้สึกการ ได้สัมผัสการเรียน แบบเฉพาะบุคคล (Lacks a Personalized-touch) บริษัทฯ จึงมีความคิดเปิด VoxyEnglish Clinic หรือคลินิกภาษาอังกฤษว็อกซี่แห่งแรกในประเทศไทยขึ้น เพื่อช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว

Voxy จึงเห็นโอกาสใช้นวัตกรรมรูปแบบใหม่ AI และ Live Instruction มอบโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสนทนาสดกับเจ้าของภาษาได้ทุกวันในเวลาที่ผู้เรียนสะดวก เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน และ support HR องค์กรต่าง ๆ รวมถึงเสนอแนวทาง Blended Learning เราจึงมีไอเดียสร้างคลินิกภาษาอังกฤษ ว็อกซี่แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ที่รวบรวมนวัตกรรมสำหรับสนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับผู้เรียน ผู้สอน รวมทั้งหน่วยงานบริหารงานบุคคลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู้

“การมาที่คลินิกภาษาอังกฤษว็อกซี่ ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจจะได้มีโอกาสพบกับผู้เชี่ยวชาญของว็อกซี่ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด หรือแม้กระทั่งการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกำหนด ความต้องการ และกระบวนการด้านการพัฒนาทางด้านภาษาของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ขององค์กรต่าง ๆ โดยเราจะมีครูสอนภาษาที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีพนักงานที่คอยสนับสนุนด้านระบบและด้านงานทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เราตั้งเป้า เปิดคลินิกภาษาอังกฤษว็อกซี่ให้ครบ 4 สาขา กระจายตามภาคทั่วประเทศภายในปี 2564 ตามแผนการขยายการสอนภาษาอังกฤษไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ตามลำดับ” ดร.ณัฐพนธ์ กล่าว

อนึ่ง นอกจาก Voxy จะเป็น1 ใน 4 ทีม Edtech สตาร์ทอัพสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ StormBreaker Venture Batch 1 แล้ว Voxyยังเป็นทีมสตาร์ทอัพที่ชนะเลิศของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ในโครงการ “GovTech Mission – One Nation, One Mission ยกระดับประเทศไทย” ด้านการศึกษา (EdTech) จากโครงการดังกล่าวอีกด้วย

Voxy พร้อมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของคนไทยโดยใช้นวัตกรรมใหม่ รับข้อเสนอพิเศษถึง 31 ธันวาคมนี้ ติดต่อ Voxy English Clinic ชั้น 7 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สถานี BTS ปุณณวิถี เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00น. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิก  www.voxy.co.thโทรศัพท์ 02-042-7278 หรือ 096-824-7603 และ email: englishsuccess@voxy.co.th


บริษัท ACE Voxy จำกัด เจ้าของ VOXY ระบบปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AI ผสมผสานกับการ สอนสดโดยเจ้าของภาษาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น โดยดร.ณัฐพนธ์ จาวลา (ที่ 1 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ACE Voxy จำกัดจัดงานเปิดตัว VOXY English Clinicหรือคลินิกภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาฟรีด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ผู้สอน และหน่วยงานบริหารงานบุคคลของบริษัทต่าง ๆ และได้ร่วมพูดคุยภายใต้หัวข้อ “Thailand’s Future Education”โดยมี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ที่ 4 จากขวา) กรณ์ จาติกวณิช (ที่ 2 จากขวา) ปริญญ์ พาณิชภักดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ที่ 3 จากซ้าย) และ จันทนารักษ์ ถือแก้ว (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ชั้น 7 ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อเร็ว ๆ นี้


ลำดับบุคลลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. เกล็น รีดี้ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

2. เคส แจ็คสัน ผู้เชี่ยวชาญสถาบันILM-UK

3. ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ส.ส. พรรคอนาคตใหม่

4. ปริญญ์ พาณิชภักดิ์ ผู้ว่าการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

5. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

6. จันทนารักษ์ ถือแก้ว กรรมการผู้จัดการ โครงการ StormBreaker Venture

7. กรณ์ จาติกวณิช ผู้แทนราษฎร และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

8. ดร.ณัฐพนธ์ จาวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ACE Voxy จำกัด

Share this Article: