เกาหลีใต้ เปิดตัว 2 นวัตกรรมใหม่ LTE-R เร็ว 100 Gbps บนรถไฟฟ้าความเร็วสูง พร้อมบริการใหม่ 5G ultra ความเร็วรถ 300 กม./ชม.

ล่าสุดการรถไฟฟ้าเกาหลีใต้และผู้ให้บริการโทรคมนาคม SK Telecom ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ LTE-R ความเร็วเน็ต 100 Gbps บนรถไฟฟ้าความเร็วสูง เตรียมให้บริการ 5G ให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นความเร็วที่มากกว่าเดิม 10 เท่า

ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้ลงนามในสัญญากับ Korea Railroad Authority เพื่อจัดตั้งและซื้ออุปกรณ์มัลติเพล็กซิ่งแบบแบ่งคลื่นถี่บนพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความหนาแน่นสูง รวม 4 โครงการ รวมถึงเส้นทาง Gunjang Industrial Complex

การแบ่งพื้นที่มัลติเพล็กแบบแบ่งคลื่นความถี่บนพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความหนาแน่นสูงภายใน โดยมีระบบการรักษาความปลอดภัยบนเส้นทางการสื่อสารของรถไฟฟ้าความเร็วสูง (DWDM) เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณความเร็วแสง รวมถึงอุปกรณ์การส่งสัญญาณ 5G ซึ่งเริ่มดำเนินการให้เสร็จสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใช้งบประมาณเพียง 6.8 พันล้านวอน (หรือ 172 ล้านบาท)

นอกจากนี้ยังเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่อย่างอุปกรณ์ ROTN ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่อย่าง Siena ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการสื่อสารบนเส้นทางบายพาสหลายเส้นทางบนโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมเป็นศูนย์กลาง ทำให้คลื่นมีความยาวคลื่นให้สูงขึ้นและใหญ่ขึ้น

การก่อสร้างเส้นทางโทรคมนาคมและการสื่อสารขนาดใหญ่ให้กลายเป็นเส้นทางเดียวกันนั้นถือว่าเป็นการสร้างโครงข่ายซึ่งเป็นกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ของประเทศตามแผนพัฒนาเครือข่ายรถไฟแห่งชาติฉบับที่ 3 โดยเฉพาะในหัวข้อแผนการก่อสร้างเครือข่ายการส่งสัญญาณทางรถไฟด้วยแสง ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนโครงข่ายที่นำชาติเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

แผนที่สำคัญคือ 5G ultra เป็นโครงข่ายบนรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สามารถสื่อสารด้วยความเร็วจากเดิม 10Gbps เพิ่มความเร็วเป็น 100Gbps ซึ่งเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้น 10 เท่า มาพร้อมกับระบบการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร บนรถไฟฟ้าให้ราบรื่นแม้ว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งอยู่ที่ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่สำคัญระบบ LTE-R ยังได้อัพเกรดเป็นบริการมัลติมีเดีย ให้มีความจุโครงข่ายที่สูงขึ้น ดีขึ้น เร็วขึ้น และมาตรฐานใหม่ในการส่งสัญญาณ LTE-R
Share this Article: