กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจับมือ CAT ให้บริการ Google Station - CAT WiFi ไวไฟฟรีเพื่อประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ Google StationCAT WiFi

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการ Google StationCAT WiFi ณ ห้องประชุม 808 ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562


ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในทุกจังหวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  โดย CAT จะจัดให้บริการ Google Station – CAT WiFi เพื่อให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรของกรมฯ  รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงการใช้บริการ WiFi ที่มีความเร็วสูง เสถียร และน่าเชื่อถือ  ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้บริการได้รับความสะดวกในการใช้งานหรือการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว  อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ตั้งไว้  และเพื่อเป็นการสอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

สำหรับบริการ  Google Station – CAT WiFi เป็นบริการ WiFi  ในพื้นที่สาธารณะที่ CAT ร่วมกับ Google ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเชื่อมต่อ WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 30/30 Mbps ได้ฟรี  สมัครใช้ได้ง่าย โดยเมื่อเข้าสู่พื้นที่ให้บริการ เปิดสัญญาณ WiFi ที่มือถือ แล้วเลือก WiFi ชื่อ “.@FreeGoogleStation-CAT” จากนั้นลงทะเบียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ก็จะสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมงต่อการล็อกอินเข้าใช้งานแต่ละครั้ง


ปัจจุบันบริการ Google Station – CAT WiFi เปิดให้บริการแล้วทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ จำนวนกว่า 60 จุด อาทิ สถานีรถไฟหัวลำโพง  ตลาดสี่มุมเมือง  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชุมชนคลองเตย  สำนักงานเขตหนองจอก  ท่าเรือสาทร   ศูนย์การค้าเมกา บางนา  สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต   ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดให้บริการ Google Station – CAT Wi-Fi ได้ที่ https://station.google.com/intl/th_th

Share this Article: