จี้หน่วยงานสหรัฐฯ เปิดให้บริการ Wi-Fi 6 เหตุส่งสัญญาณต่ำกว่า 14 dBm EIRP ไม่กระทบไมโครเวฟ 6GHz

ล่าสุด Broadcom และ Qualcomm ได้พบกับ FCC (หรือ กสทช. ของประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้เตรียมเสนอผลการศึกษาในแถวยุโรป กรณีการให้บริการ Wi-Fi บนคลื่น 6GHz ซึ่งสามารถแบ่งช่องสัญญาณได้ ไม่รบกวนการทำงานกับอุปกรณ์การให้บริการสัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์สาธารณะบนถนน

ซึ่งภูมิภาคยุโรปจะให้บริการ Wi-Fi 6 บนถนนสาธารณะ

แม้ว่าประเทศสหรัฐเป็นชาติแรกที่ประกาศความสำเร็จในการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Wi-Fi บนคลื่นความถี่ 6 GHz แต่ในพื้นที่ถนนของสหภาพยุโรปเทคโนโลยีดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างยิ่งโดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะบนท้องถนน

ข้อกังวลที่หน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมต่างๆ ด้านคลื่นรบกวนของเทคโนโลยีเพราะสัญญาณไมโครเวฟ 6GHz บางส่วนสำหรับการสื่อสาร backhaul บนความถี่ 6GHz จึงส่งผลทำให้ Broadcom และ Qualcomm ต้องออกมาเปิดเผยโดยยื่นเอกสารให้ FCC ระบุว่า low-power indoor (LPI) เป็นคลื่นที่มีความคงถี่ในขณะให้บริการ โดยที่ไม่รบกวนการทำงานของดาวเทียมและสิ่งอื่นๆ ซึ่งยุโรปได้เริ่มร่างข้อบังคับการให้บริการคลื่นวามถี่ที่ไม่มีใบอนุญาต 6 GHz (5925 -6425 MHz band)ที่สำคัญเทคโนโลยี Wi-Fi บนคลื่น 6 GHz ใช้พลังงานที่ต่ำมากในการกระจายสัญญาณส่งพลังงานต่ำกว่าเกณฑ์ (14 dBm EIRP) และมีความถี่ที่มากกว่า รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้

ที่ผ่านมาอุตสาหกรรม Wi-Fi ทั่วโลกกำลังผลักดันสเปกตรัม 6 GHz โดยให้ภาครัฐออกกฏระเบียบการให้บริการ Wi-Fi บนคลื่น 6 GHz ให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถการจายเทคโนโลยีนี้ให้ได้เร็วที่สุดนอกจากนี้ Apple, Google, Facebook และ Microsoft ขอร้อง FCC ให้ช่วยดำเนินการเปิดให้บริการ Wi-Fi ความถี่ 6 GHz ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อสามาร์โฟนสามารถใช้งานคลื่น 6 GHz ได้

ข้อมูล  wifinowevents  theverge  appleinsider

Share this Article: