สหรัฐฯ แผนสูงสร้างเน็ตบ้านไร้สาย 5G mmWave แถม Wi-Fi เร็วมากกว่า 300 Mbps เทคนิคให้ลูกค้าขยายฐานกันเองด้วย Small-cell

ล่าสุดทาง Common Networks ซึ่งเป็น บริษัท สตาร์ทอัพแห่ง Silicon Valley ได้เปิดตัวเน็ตบ้านไร้สาย ด้วยความเร็วสูงระดับ 300 Mbps ด้วยราคา 49 ต่อเดือนเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แถม Wi-Fiโครงข่ายดังกล่าวเป็นโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 3 ปี โดยการระดมทุน 25 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยการเปิดตัวครั้งนี้เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์พิเศษในการเชื่อม 5G แบบเปิดคลื่นวิทยุคลื่นมิลลิเมตร (mmWave)เป็นของตัวเอง

ปัจจุบันทางบริษัทได้ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 คนในเขตเบย์ ด้วยเครือข่ายไร้สาย 802.11ac/ad โดยใช้ความความถี่ 5GHz และ 60GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่อีกไม่นานการให้บริการดังกล่าวจะเพิ่มผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 25,000 ราย ซึ่งรองรับพื้นที่การใช้งานที่หนาแน่นในเขตที่อยู่อาศัย ที่ยังเป็นไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ต


นอกจากนี้ เดือนกุมภาพันธ์ Common Networks เตรียมแผนการที่จะร่วมมือกับ Facebook ในการปรับใช้ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี Terragraph เพื่อทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเพิ่มสูงขึ้น

Zach Brock กล่าวว่าโครงข่ายที่เป็นการถ่ายทอดสัญญาณจากบนดาดฟ้าจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่ง จะทำให้ลูกค้าเห็นและลูกค้าใหม่ทุกคนเป็นผู้ช่วยกันขยายโครงข่ายด้วยตัวเอง โครงข่ายแข็งแกร่งเกิดขึ้นจากชุมชนสู่ชุมชนยิ่งไปกว่านั้นโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตจะทำให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ แต่มีข้อสังเกตคือ คลื่นอาจเกิดการกวนกัน ทางผู้ให้บริการต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง

Facebook สร้างเทคโนโลยี Terrameter mmWave เพื่อตอบสนองความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตเมืองและชานเมือง โดยสามารถรับส่งสัญญาณได้ไม่ต่างกับการให้บริการอินเทอร์เน็ต Fiber ลงทุนน้อยกว่าได้พื้นที่การให้บริการมากกว่า ความเร็วเกิน 1Gbps ซึ่ง NOKIA และ Deutsche Telekom หรือ Magyar Telekom ในฮังการี ก็ได้ทดสอบแล้ว โดยที่สามารถใช้คลื่น 60 GHz บน 5G ให้เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ยังมี ยังมีรายการส่งเสริมการขายตัวอื่นๆ เช่น ความเร็ว 20 Mbps สำหรับราคา 34 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือ ความเร็ว 80 Mbps สำหรับราคา 39 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน บริการดังกล่าวพร้อมติดตั้ง Wi-Fi ภายในบ้าน

ข้อมูล  fiercewireless  cnet

Share this Article: