ประเทศอิตาลี โชว์ Fiber ความเร็วระดับ 600 Gbps เชื่อมระหว่างเมือง ด้วยเทคโนโลยี TERAFLEX

ล่าสุดโครงข่าย TIM ประเทศอิตาลี สร้างสถิติใหม่ของการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทาง Fiber เชื่อมระหว่างเมืองซึ่งได้ทดสอบระหว่างเมืองทั้งสถานีรถไฟฟ้า สถานี ระยะทาง 60 กิโลเมตร สามมารถทำความเร็วได้ถึงระดับ 600 Gbps 

โดยที่ Fiber เส้นหลักของ TIM สามารถรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ระหว่าง 400 Gbps ในระยะทาง 900 กิโลเมตร ระหว่างโรมถึงมิลาน และ ความจุของโครงข่ายสามารถรับส่งข้อมูลระหว่าง 550 Gbps เชื่อมต่อระหว่างโรมและฟลอเรนซ์

ความสำเร็จนี้เป็นความสำเร็จของการรวมแพลตฟอร์ม TERAFLEX ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ ADVA ซึ่งสามารถปรับความถี่ความยาวภายใน Fiber ได้ ซึ่งแตกต่างจากระบบ Fiber เดิมความเร็วรับส่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า 60%

โดยเป้าหมายของการสร้างโครงสร้างใหม่นี้ ต้องการสร้างระยะทางมากกว่า 2,500 กิโลเมตร ให้มีความจุ 300 Gbps โดยบางจุดจะทำการเพิ่มความเร็ว 600 Gbps ระยะทาง 100 กิโลเมตร

Michele Gamberini ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่ายและบริการของ TIM กล่าวว่า เทคโนโลยีของ TIM ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการพัฒนาโซลูชั่น โดยผลสำเร็จล่าสุด 600 Gbps โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดิน ที่สำคัญการวางโครงข่ายดังกล่าวสามารถพัฒนาระบบ 5G ได้ในอนาคต

TeraFlex เป็นโซลูชั่นที่สามารถช่วยเพิ่มความสามารถของโครงข่ายในราคาที่คุ้มค่ามากกว่าเดิม ที่สำคัญการรับส่งข้อมูลแบนด์วิดท์เพิ่มระบบ 600 Gbps ไม่ส่งผลกระทบต่อความซับซ้อนของโครงข่ายข้อมูล  tomshw  tech.everyeye  vaaju

Share this Article: