ดังไกลระดับโลก!! “โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า” คว้าเหรียญทอง จาก Silicon Valley International Invention Festival สหรัฐอเมริกา

กลุ่มทรู ร่วมภาคภูมิใจกับทีมนวัตกรกลุ่มทรู ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น  จนสามารถสร้างชื่อให้แก่ประเทศไทยไปถึงระดับสากล ล่าสุด ผลงาน โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Elephant Smart Early Warning) ได้รับเหรียญทอง จาก Silicon Valley International Invention Festival งานแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา จัดโดย International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) และ Geneva’s Exhibition and Congress Center (PALEXPO) ประเทศสหรัฐอเมริกา

กลุ่มทรู โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ร่วมภาคภูมิใจกับทีมนวัตกรกลุ่มทรู ที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น  จนสามารถสร้างชื่อให้แก่ประเทศไทยไปถึงระดับสากล ล่าสุด ผลงาน โครงการเฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Elephant Smart Early Warning) ได้รับเหรียญทอง จาก Silicon Valley International Invention Festival งานแสดงสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา จัดโดย International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) และ Geneva’s Exhibition and Congress Center (PALEXPO) ประเทศสหรัฐอเมริกาช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีความเฉลียวฉลาด ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย  และในรัชกาลที่ 2  เราเคยใช้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือก  นอกจากจะใช้เป็นพาหนะและเครื่องทุ่นแรงในการขนส่งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว   ช้างยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและมีประโยชน์มหาศาลต่อชีวิตสัตว์ป่า  เช่น เป็นสัตว์บุกเบิกนำเส้นทาง ใช้งาขุดเจาะโป่งดินให้สัตว์อื่นมีแหล่งน้ำใช้  มูลช้างช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชไปเติบโตงอกงามทั่วป่า   เป็นต้น ปัจจุบันมีช้างป่าราว 3,500-4,000 เชือก   กินอาหารเฉลี่ยวันละ 200 กิโลกรัม    ต้องเผชิญกับเรื่องที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารลดลง   จึงเริ่มออกมาหากินพืชไร่ชาวบ้านจนเกิดความเสียหาย กลายเป็นเรื่องราวขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง Elephant Smart Early Warning มีจุดเด่นที่ทำให้การเฝ้าระวังช้างป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยังไม่ทำให้ช้างได้รับอันตรายจากระบบการเฝ้าระวังดังกล่าวอีกด้วย โดยได้ผสานศักยภาพเทคโนโลยีสื่อสาร ระบบ IoT กับการทำงานของหน่วยลาดตระเวน กรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF) ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย ระบบคลาวด์, แอปพลิเคชั่น  Smart Adventure, กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพร้อมซิมจากทรูมูฟ เอช 25 ชุด, เสาสัญญาณ 2 จุด, สมาร์ทโฟน True Smart Adventure 16 เครื่อง พร้อมแอร์ไทม์, อาคารศูนย์ปฏิบัติการพร้อมระบบคอมพิวเตอร์ และกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการผลักดันช้างป่ากว่า 70 คน พร้อมจะนำไปขยายผลในอีกหลายพื้นที่ของประเทศ จุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์ป่า เพื่อให้ช้างอยู่ร่วมกับคนอย่างสันติต่อไป

Share this Article: