เตรียมคลอดมาตรฐาน Wi-Fi 7 ความเร็ว 30 Gbps รองรับช่องสัญญาณ 320 MHz บนคลื่น 7 Gbps

ในโลกของอุปกรณ์ของ Wi-Fi ซึ่งล่าสุดก่อนที่อุปกรณ์ Wi-Fi 6 ตัวแรกจะออกมาสู่ตลาด ทาง IEEE ได้จัดเตรียมมาตรฐานใหม่สำหรับ Wi-Fi 6 ซึ่งเป็น Wi-Fi เวอร์ชั่นถัดไป

โดยชื่อในวงการโทรคมนาคมเรียกว่า 802.11be หรือ Wi-Fi 7 เป็นมาตรฐานที่สืบทอดจาก Wi-Fi 6 ที่กำลังเริ่มใช้งานในปัจจุบัน

 
เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมหาศาล เรียกว่า "EHT" หรือ Extremely High Throughput ซึ่งเริ่มตั้งชื่อดังกล่าวตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562


 
Carol Ansley ที่ปรึกษาอาวุโสของ CommScope กล่าวว่า การให้บริการ Wi-Fi 7 จะมุ่งเน้นการให้บริการความเร็วที่เร็วเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ซึ่งมาพร้อมกับประสิทธิภาพตามปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โดยซ่อนความลับในการรับรองช่องสัญญาณ 320 MHz (5,925 MHz ถึง 7,125 MHz) รวมถึงเทคนิคการรับส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องผ่านคลื่น 7 GHz ซึ่งต้องทำงานได้ดีกว่าคลื่นอื่นๆทั้ง 900 MHz, 2.4 GHz, 5 GHz และ 6 GHz

นอกจากนี้เทคโนโลยี Wi-Fi 7 ต้องรองรับ เทคโนโลยี multi-AP coordination และ Other high-level goals include 16 spatial streams เป็นอย่างน้อย ซึ่งต้องสามารถใช้งานร่วมกับ Wi-Fi 7 ได้

Craig Cowden จาก SVP Wireless กล่าวว่าจะเริ่มทดสอบ ชิปเซ็ตใหม่ที่รองรับ Wi-Fi 7 ในปี 2564 โดยมีความเร็วสูงกว่า 4 เท่าจากความเร็วที่ Wi-Fi 6 สามารถทำได้ โดยร่างมาตรฐาน 802.11be คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

ข้อมูล
wifinowevents adslzone ieee802
Share this Article: